c S
U središtu

Pravo dužnosnika na povratak na prethodne poslove nakon prestanka mandata

30.01.2012 Kada govorimo o pravima dužnosnika na povratak na prethodne poslove nakon prestanka mandata, neizostavno treba navesti tko se sve smatra dužnosnikom. Pritom treba reći da je od promjene vlasti u Republici Hrvatskoj u studenome 2011., već po običaju, promijenjen i sustav ustroja ministarstava i drugih nadležnih tijela, sukladno čemu je došlo i do neizbježne izmjene Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 150/11).

Nakon što je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 114/03) brisan tadašnji članak 227. Zakona o radu, koji je propisivao prava zastupnika i dužnosnika na povratak na prethodne poslove, nakon što im prestane mandat, donesen je, nedugo iza toga, posve novi zakon koji je uredio statusna prava dužnosnika i drugih imenovanih osoba. Naime, 2004. godine donesen je Zakon o postupku primopredaje vlasti (NN 94/04), koji je kasnije mijenjan dva puta (NN 17/07 i 91/10).

Člankom 8. toga Zakona propisano je da razriješeni dužnosnik koji ne bude ponovno imenovan na dužnost koju je obnašao ili na drugu dužnost, a koji je prije imenovanja bio državni službenik, ima pravo rasporeda, bez natječaja, u državno tijelo u kojem je bio u službi prije imenovanja na dužnost, ili u drugo državno tijelo, ukoliko postoji slobodno službeničko mjesto za koje ispunjava propisane stručne uvjete. Zahtjev za raspored razriješeni dužnosnik mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka dužnosti, čelniku tijela u kojem je bio u službi prije imenovanja.

S druge strane, ako dužnosnik prije obavljanja te funkcije nije radio kao državni službenik, već je bio zaposlen kod nekog drugog poslodavca, prema članku 9. istog Zakona razriješeni dužnosnik po prestanku dužnosti ima pravo povratka na rad, na poslove na kojima je radio prije imenovanja ili na druge odgovarajuće poslove kod poslodavca kod kojeg je radio prije imenovanja na dužnost. Zahtjev za povratak na rad razriješeni dužnosnik mora podnijeti najkasnije u roku 30 dana od prestanka dužnosti.

Također, ugovorom između dužnosnika koji stupa na dužnost i bivšeg poslodavca pobliže će se odrediti uvjeti i rokovi ostvarivanja toga prava. Treba napomenuti da ako razriješeni dužnosnik ne ostvari prava iz netom spomenutih članaka 8. i 9. Zakona o postupku primopredaje vlasti, odnosno za razdoblje do ostvarenja prava, ostvaruje pravo na naknadu sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Kada govorimo o pravima dužnosnika na povratak na prethodne poslove nakon prestanka mandata, treba navesti i tko se sve smatra dužnosnikom. Prema noveliranom članku 1. stavak 2. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, dužnosnici u smislu toga Zakona (a koji će imati pravo na povratak na prethodne poslove u smislu članka 8.-10. Zakona o postupku primopredaje vlasti) jesu:

– Predsjednik Republike Hrvatske,

– predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga sabora,

– zastupnici u Hrvatskom saboru,

– predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske,

– predsjednik, zamjenik predsjednika i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik, potpredsjednici i članovi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,

– zamjenici ministara,

– predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

– predstojnici državnih ureda,

– glavni ravnatelj policije,

– ravnatelj Porezne uprave,

– ravnatelj Carinske uprave,

– glavni inspektor Državnog inspektorata,

– glavni državni revizor i njegovi zamjenici,

– pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici,

– tajnik Hrvatskoga sabora,

– glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske,

– glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora,

– zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike,

– zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

– pomoćnici ministara,

– glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske,

– ravnatelji državnih upravnih organizacija,

– ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– direktor, zamjenik direktora i pomoćnici direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,

– glavni državni rizničar,

– predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora,

– dužnosnici u Uredu predsjednika Republike Hrvatske koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama posebnih propisa.