c S
U središtu

Što u slučaju ako vam se kupljeni proizvod jednostavno više ne sviđa?

21.03.2012 Ponekad nešto kupimo nepromišljeno, pa dođemo kući i zaključimo da nam se kupljeni proizvod ne sviđa i da ga ne želimo. Je li ga moguće vratiti i imamo li pravo na povrat novca odnosno na zamjenu drugim proizvodom? U članku se razmatraju pozitivni propisi iz područja zaštite prava potrošača u vezi s navedenom tematikom.

Sigurno vam se barem jednom u životu dogodilo da ste u nekoj trgovini na brzinu i polupromišljeno kupili neki proizvod za koji ste po dolasku kući ili drugi dan zaključili da vam u biti ne treba, da vam se ne sviđa ili da vam je neka lepršava proljetna haljina, nažalost, ipak tijesna.

Pritom si postavljate pitanje – mogu li predmet vratiti, imam li pravo na povrat novca ili pravo na zamjenu neželjenog proizvoda nekim drugim, poželjnijim. U ovoj situaciji treba imati na umu da neželjeni proizvod nema nedostataka, odnosno da ga ne želite vratiti zbog neke neispravnosti. Pogledajmo što kažu propisi.

Odredbama članka 5. Zakona o zaštiti potrošača propisano je da se u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu u pogledu odnosa potrošača i trgovca primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari te je u skladu s tim odredbama trgovac dužan u razdoblju od 2 godine od kupnje prema izboru potrošača ukloniti nedostatak na proizvodu, predati drugi proizvod bez nedostatka, sniziti cijenu ili vratiti plaćeni iznos za proizvod te ispuniti i druge obveze propisane tim odredbama.

No, kako smo napomenuli, u konkretnom slučaju proizvod koji želimo vratiti nema nedostataka.

Navedeni Zakon omogućio je podnošenje prigovora trgovcu. Tako je člankom 8. Zakona o zaštiti potrošača propisano da je svaki trgovac potrošačima dužan omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora. Također, svaki trgovac dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.

Što se tiče slučaja nepromišljenog kupovanja, treba istaknuti da važeći propisi koji uređuju područje zaštite potrošača (dakle Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima), ne obvezuju prodavatelja da zamijeni odnosno vrati novac u slučaju povrata proizvoda bez nedostataka.

Međutim, Posebnim uzancama u trgovini na malo (Narodne novine broj 16/95), propisano je da ako potrošač želi ispravnu i neupotrebljavanu robu kupljenu u istoj prodavaonici zamijeniti drugom, smatra se dobrim poslovnim običajem da trgovac udovolji želji potrošača (uzanca br. 85). Koliko nam je poznato, mnogi trgovci prakticiraju takvu praksu, a također je u prodavaonicama nekih trgovaca odjećom primijećeno da se odijevni predmeti, bez obzira na razlog, mogu neoštećeni i nenošeni vratiti u određenom vremenskom roku, što predstavlja značajan odmak od trenutne zakonske regulative iz područja zaštite potrošača.

Dakle, mogli bismo reći da ne postoji zakonska obveza trgovca da zamjeni kupljeni proizvod, osim ako je proizvod neispravan. Trgovac može, djelujući u skladu s dobrom poslovnom praksom, udovoljiti želji potrošača i zamijeniti ispravan proizvod nekim drugim proizvodom koji potrošač odabere.

Pritom treba napomenuti da se navedeno ne odnosi na proizvode kupljene izvan poslovnih prostorija trgovca i ugovore sklopljene na daljinu, na koje se odnose posebne odredbe iz navedenog Zakona o zaštiti potrošača.