c S
U središtu

Korisnik mirovine kao član uprave društva i doprinosi

02.01.2013 Osiguranička (zaposlenička) odnosno korisnička (umirovljenička) pozicija člana uprave društva posebno je regulirana ukoliko je ta osoba zapravo umirovljenik koji je tek nakon priznatog prava na mirovinu postao član uprave nekog trgovačkog društva.

Prema odredbi članka 90. stavak  3. Zakona o mirovinskom osiguranju korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, isplata mirovine se obustavlja. Također, članovi uprave trgovačkih društava i izvršni direktori obvezno su osigurani u mirovinskom osiguranju, ako nisu osigurani po drugoj osnovi. Stoga, upisom u sudski registar kod Trgovačkog suda sa statusom člana uprave trgovačkog društva ili izvršnog direktora dioničkog društva, osoba koja je korisnik mirovine izjednačava se s osobom koja je započela obavljati djelatnost na temelju koje postoji zakonska obveza osiguranja, pa joj se sukladno prethodno navedenoj odredbi članka 90. Zakona o mirovinskom osiguranju obustavlja isplata mirovine.

Ovo se pravilo iznimno ne odnosi na korisnike invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad iz članka 34. Zakona o mirovinskom osiguranju jer su oni u takvoj vrsti/obliku invalidske mirovine za vrijeme čijeg korištenja mogu iznimno koristiti i mirovinu (doduše u bitno umanjenom iznosu) i biti u radnom odnosu.

Međutim, umirovljenik kao član uprave društva svakako se smatra obvezno osiguranom osobom, te ima obvezu prijave na mirovinsko osiguranje ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja se određuje prema sjedištu Trgovačkog društva čiji je osiguranik član uprave.

Stoga, sukladno članku 13. Zakona o mirovinskom osiguranju, umirovljenicima kao članovima uprave društva uspostavlja se svojstvo osiguranika po toj osnovi, obustavlja isplata mirovine i utvrđuje obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za navedeno razdoblje, bez obzira jesu li za taj rad plaćeni ili ne. Osnovica za obračun doprinosa, sukladno odredbama članka 9. stavak 1. i odredbama članaka 90. do 94. Zakona o doprinosima jest prosječna mjesečna plaća.

Zaključno je važno istaknuti kako je svaki korisnik mirovine (pa tako i umirovljenik koji je postao član uprave društva) dužan sukladno članku 92. Zakona o mirovinskom osiguranju prijaviti svaku okolnost od utjecaja na njegov status kao korisnika mirovine, a također treba reći da mirovine koje bi u međuvremenu bile isplaćene, a odnosile bi se na razdoblje nakon što je umirovljenik „ušao“ u osiguranje kao član uprave društva, moraju sukladno članku 164. Zakona o mirovinskom osiguranju biti vraćene Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kao nepripadno isplaćeni odnosno neosnovano stečeni iznosi.

Daniel Sever, mag. iur.