c S
U središtu

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima

14.03.2013 Jedno od važnijih pitanja vezanih uz godišnji odmor jest i korištenje u dijelovima. U praksi se često raspravlja o utemeljenosti da radnik koristi godišnji odmor u više od dva dijela.

Prema Zakonu o radu radnik ne mora godišnji odmor koristiti odjednom. Radnik ima pravo, ali ne i dužnost, kako se to kod nekih poslodavaca tumači, godišnji odmor koristiti u dva dijela. Naime, člankom 62. Zakona o radu propisano je da radnik ima pravo godišnji odmor koristiti u dva dijela, osim ako se s poslodavcem drukčije ne dogovori.

Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna. Dakle, pravo je radnika da godišnji odmor koristi u dva dijela.

Također, prema Zakonu o radu jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo koristiti kada on to želi, uz obvezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja, ako kolektivnim ugovorom nije određen drukčiji rok.

Ako radnik inzistira da godišnji odmor koristi u dva dijela, poslodavac mu je dužan omogućiti korištenje na takav način. Neomogućavanje radniku da godišnji odmor koristi u dijelovima kako je to propisano Zakonom o radu, dovodi do prekršajne odgovornosti poslodavca koji za taj prekršaj može biti kažnjen novčanom kaznom od 31.000,00 do 60.000,00 kn.

Dakle, godišnji odmor radnik ne mora nužno iskoristiti odjednom u cjelini, niti u dva dijela, već se može koristiti u tri i više dijelova, ali to ovisi o volji poslodavca i radnika.

Kako smo već napomenuli, u skladu sa člankom 62. Zakona o radu, kada koristi godišnji odmor u dijelovima radnik mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna. Dakle, to može biti prvi dio godišnjeg odmora, ali i bilo koji kasniji. Bitno je samo da je u kalendarskoj godini u kojoj je godišnji odmor stečen. Drugi dio godišnjeg odmora radnik mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine.

U praksi se često događa da se po jedan ili više dana godišnjeg odmora koriste češće nego li je to propisano člankom 62. Zakona o radu (npr. koristi se 5 puta po jedan dan, više puta po 2 ili 3 dana i sl.). Zbog toga se pojavljuje pitanje je li takvo korištenje godišnjeg odmora protuzakonito i čini li poslodavac time prekršaj.

S obzirom da iz odredaba Zakona o radu proizlazi obveza poslodavca da radniku osigura korištenje dijela plaćenog godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju od najmanje 2 radna tjedna tijekom jedne godine, a ostatak može i naknadno pri čemu se ne ograničava način korištenja tog ostatka, mišljenja smo da opisano korištenje godišnjeg odmora u više od dva, tri pa i više dijelova nije protuzakonito.