c S
U središtu

Poništenje ugovora zbog povrede prava prvokupa

05.09.2013 Ako je kupac prodao stvar i prenio vlasništvo na trećega ne obavijestivši prodavatelja, i ako je trećemu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da prodavatelj ima pravo prvokupa, prodavatelj može, u roku od šest mjeseci računajući od dana kad je saznao za taj prijenos, zahtijevati da se prijenos poništi i da se stvar njemu proda pod istim uvjetima. Pri tome je važno da svi navedeni uvjeti budu ispunjeni inače se zahtjevu za poništenje neće moći udovoljiti.

Prema članku 322. Zakona o obveznim odnosima ugovor koji je protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili moralu društva ništetan je, osim ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu pravnu posljedicu ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo. Ako su ugovorne strane u nekom ugovoru ugovorile da će jedna od njih imati pravo prvokupa (preče kupnje) nekretnine koja je predmet određenog ugovora, ta obveza mora se poštovati.

U slučaju nepoštivanja te obveze članak 454. Zakona o obveznim odnosima propisuje da, ako je kupac prodao stvar i prenio vlasništvo na trećega ne obavijestivši prodavatelja, i ako je trećemu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da prodavatelj ima pravo prvokupa, prodavatelj može, u roku od šest mjeseci računajući od dana kad je saznao za taj prijenos, zahtijevati da se prijenos poništi i da se stvar njemu proda pod istim uvjetima.

Ako je kupac netočno obavijestio prodavatelja o uvjetima prodaje trećemu, i ako je trećemu to bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato, ovaj rok od šest mjeseci počinje teći od dana kad je prodavatelj saznao za točne uvjete ugovora. Pravo prvokupa prestaje u svakom slučaju nakon proteka pet godina od prijenosa vlasništva stvari na trećega.

Glede pobijanja ugovora o prijenosu vlasništva uslijed kojeg nije poštovano ugovoreno pravo prvokupa, treba reći da je pravilno kada ugovorna strana, u čiju je korist bilo ugovoreno pravo prvokupa, zahtijeva poništenje ugovora o prodaji kojim se vlasništvo nekretnine prenosi na treću osobu. Međutim, takav će zahtjev, prema stajalištu sudske prakse, biti neosnovan ako se pobija ugovor koji je pravna osnova prijenosa vlasništva, ako prijenos više nije moguć s obzirom na to da je ugovorna strana prvog ugovora dalje prodala nekretninu trećoj osobi, koja se upisala kao vlasnik u zemljišne knjige. Stoga ne može biti osnovan tužbeni zahtjev na poništenje takvog ugovora zbog povrede prava prvokupa.

U slučaju navedene odredbe 454. Zakona o obveznim odnosima, radi se, dakle, o zahtjevu za poništenje sklopljenog ugovora zbog povrede prava prvokupa kod ugovora o prodaji s pravom prvokupa, a koje se odredbe analogno mogu primijeniti kod prava prvokupa koji bi bio predviđen i u ugovoru drugačije vrste (kao što je, primjerice, ugovor o zakupu poslovnog prostora).

Kod pobijanja ugovora zbog povrede prava prvokupa osnovna pretpostavka je da se istodobno može zahtijevati da se stvar pod istim uvjetom proda ovlašteniku prava prvokupa. Ako je neka treća osoba već stekla pravo vlasništva nekretnine, nema pretpostavki u odnosu na zahtjev za pobijanje ugovora zbog povrede prava prvokupa, jer nema ni mogućnosti ostvarenja prava prvokupa u slučaju osnovanosti takvog zahtjeva.