c S
U središtu

Jeste li vratili radniku radnu knjižicu i što s njom nakon 1. listopada 2013.?

04.10.2013 1. srpnja 2013. bio je dan kada je Republika Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije, a to je bio i ključan datum za mnoge promjene koje se odnose na početak ili kraj primjene odredbi u propisima Republike Hrvatske. Odnosilo se to i na odredbe o radnoj knjižici koje su tada prestale vrijediti, a od tada se promijenio i način evidentiranja podataka o radu. Ovim člankom podsjećamo na posljedice za poslodavce koji radnicima do 1. listopada 2013. nisu vratili radne knjižice odnosno kako postupiti ako radnu knjižicu do tog datuma nije bilo moguće uručiti radniku.

Na temelju članka 299. Zakona o radu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, prestale su važiti odredbe članka 291. i članka 294. stavka 1. podstavka 59. toga Zakona (odredba o prekršaju poslodavca ako radniku ne vrati radnu knjižicu kada je to dužan učiniti). Dakle, 1. srpnja radna knjižica je izgubila svojstvo javne isprave, a nakon tog datuma njome se radnik može koristiti u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog, zdravstvenog osiguranja i osiguranja nezaposlenosti.

Vezano uz radnu knjižicu, još jednom valja podsjetiti da su poslodavci, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, dakle do 1. listopada 2013., bili dužni radniku vratiti radnu knjižicu. Ovlaštena osoba poslodavca (a to je ili sam poslodavac ili od njega ovlaštena osoba, sukladno članku 127. Zakona o radu), bila je dužna u radnoj knjižici radnika precrtati sve nepopunjene rubrike uz potpis i pečat, te to evidentirati u rubriku „Bilješke“. Vezano uz temu „zatvaranja radne knjižice“ održani su posljednja tri mjeseca brojni seminari gdje su dana praktična uputstva kako i na koji način precrtati nepopunjene rubrike u radnoj knjižici, a pisali smo o tome i u članku Radna knjižica i elektronički zapis podataka. Također, i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 9. srpnja 2013. izdalo je Uputu o postupanju s radnom knjižicom nakon 1. srpnja 2013., u kojoj je praktično i detaljno objašnjen postupak s radnom knjižicom.

Budući da je 1. listopada 2013. prošao, treba podsjetiti što poslodavci koji iz određenih razloga nisu uručili radnicima radne knjižice trebaju učiniti, što će snaći one poslodavce koji (još) nisu propisano učinili odnosno koji nisu radnu knjižicu uručili radniku, te kakvo je postupanje javnopravnog tijela s radnim knjižicama.

Dakle, poslodavac koji do 1. listopada 2013. nije mogao radniku vratiti radnu knjižicu, dužan je radnu knjižicu dostaviti područnom uredu tijela nadležnog za vođenje podataka o osiguranicima prema posebnom propisu o mirovinskom osiguranju, prema mjestu prebivališta radnika, a ako je prebivalište radnika nepoznato, središnjoj službi tijela nadležnog za vođenje podataka o osiguranicima. Nadalje, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 73/13) određeno je da će se svi postupci izdavanja radne knjižice, upisa podataka u radnu knjižicu i zamjene radne knjižice, koji do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji nisu konačno i pravomoćno dovršeni, obustaviti po službenoj dužnosti, a radna knjižica vratiti radniku na način i u roku propisanom člankom 299. Zakona o radu (dakle, kao i u redovitom slučaju – do 1.10.2013.).

Također, uredi državne uprave u županijama, odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove rada, do 1. listopada 2013. sve radne knjižice koje su pohranjene u tim uredima trebali su dostaviti nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja, kao i radne knjižice u vezi s kojima su se vodili već navedeni postupci izdavanja radne knjižice, upisa podataka u nju ili njezine zamjene, a koje uredi državne uprave nisu u mogućnosti vratiti radniku.

Bitno je napomenuti sljedeće – svi poslodavci (i odgovorne osobe u njima) bit će kažnjene za prekršaj nezanemarivom novčanom kaznom u iznosu od 61.000-100.000 (za pravnu osobu), odnosno od 7.000-10.000 kuna (za poslodavca fizičku osobu i za odgovornu osobu pravne osobe) ako radniku u propisanom roku nisu vratili radnu knjižicu (članak 294. stavak 1. točka 60. Zakona o radu).