c S
U središtu

Neplaćene novčane kazne kao zapreka za izdavanje vozačke dozvole i registraciju motornog vozila

06.02.2014 Među brojnim propisima koji su stupili na snagu početkom ove godine, kao jedan od zanimljivijih mogli bismo izdvojiti Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni, koji je na snazi od 4. siječnja 2014.

Stupanjem na snagu tog Pravilnika prestao je važiti Pravilnik o prekršajnoj evidenciji (Narodne novine, broj 27/08). Prema novom Pravilniku, osim prekršajne evidencije, sada se vodi i Registar neplaćenih kazni, za što je nadležno Ministarstvo pravosuđa.

Prekršajna evidencija vodi se za osuđenike kojima je pravomoćnom odlukom o prekršaju prekršajnog suda ili drugog prekršajnog tijela, za prekršaj propisan zakonom izrečena neka od propisanih prekršajnopravnih sankcija ili mjera oduzimanja imovinske koristi. Registar je sastavni dio Evidencije i vodi se za osuđenike koji u roku iz odluke o prekršaju nisu uplatili pravomoćno izrečenu novčanu kaznu.

Što se sadržaja tiče, prekršajna evidencija obuhvaća: osobne podatke o počiniteljima prekršaja, podatke o izrečenim prekršajnim sankcijama i o izrečenoj mjeri oduzimanja imovinske koristi, te podatke o zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora ili rad za opće dobro.

S druge strane, Registar neplaćenih kazni obuhvaća: osobne podatke o počiniteljima prekršaja, podatke o pravomoćnoj odluci, podatke o visini neplaćene novčane kazne te podatke potrebne za uplatu novčane kazne.

Podaci o osuđenicima iz Evidencije koji u roku iz pravomoćne odluke o prekršaju nisu uplatili izrečenu novčanu kaznu, evidentirat će se u Registru.

Evidentiranje u Registru neplaćenih kazni zbog nepodmirivanja novčanih kazni izravno  će utjecati na: 1) na izdavanje i produljenje vozačke dozvole i na 2) registraciju motornog vozila ili produljenje registracije motornog vozila.

Primjerice, ako želite izvaditi novu ili produljiti postojeću vozačku dozvolu, a niste platili izrečenu novčanu kaznu, službenik će uvidom u Registar neplaćenih kazni odmah utvrditi da na vaše ime postoji određeni neplaćeni iznos i zbog kojeg prekršaja. To će izravno imati za posljedicu odbijanje izdavanja ili produljenja vozačke dozvole.

Ako želite dug platiti odmah, od službenika možete dobiti podatak o visini novčane kazne i broj računa na koji taj iznos treba uplatiti, pa kad predočite potvrdu o plaćenoj novčanoj kazni, možete dobiti i vozačku dozvolu. Naime, podaci iz Registra neplaćenih kazni brišu se prema izričitoj odredbi članka 17. Pravilnika o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni, plaćanjem novčane kazne, stoga nakon uplate više nema pravne zapreke za izdavanje dozvole.

Dakle, posljedica evidencije u registru bit će uskrata ovih dokumenata, ali ne i ostalih. Treba reći i da se podaci o neplaćenih novčanim kaznama iz Registra neplaćenih kazni, osim plaćanjem kazne, brišu nastupom zastare izvršenja naplate novčane kazne i izvršenjem kazne zatvora ili rada za opće dobro u slučaju da je došlo do zamjene novčane kazne.