c S
U središtu

Novčana naknada za stručno osposobljavanje za rad i ubuduće 1.600 kuna

12.02.2014 U jeku gospodarske krize, 2012. godine donesen je Zakon o poticanju zapošljavanja kojim se, s ciljem jačanja zapošljivosti i poticanja zapošljavanja, uređuju uvjeti za ostvarivanje prava na olakšice poslodavaca pri zapošljavanju nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno dugotrajno nezaposlenih osoba.

Također, svrha tog Zakona je, radi stjecanja znanja i vještina potrebnih za rad, korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju prema posebnom propisu, uvođenje mogućnosti stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja. Isto tako, tim je Zakonom uređen jednostavniji način zapošljavanja sezonskih radnika u poljoprivredi.

Kod stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ključnu ulogu, osim poslodavca i polaznika, svakako ima Hrvatski zavod za zapošljavanje, putem kojeg nezaposlene osobe tu mjeru zapošljavanja i ostvaruju.

Rad za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad ne predstavlja radni odnos, ali je ipak novčano valoriziran, odnosno potpomognut. Do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 153/13), odnosno do 1. siječnja 2014., navedene osobe imale su pravo na novčanu pomoć u tijeku stručnog osposobljavanja u visini neoporezivog iznosa stipendije prema posebnom propisu (misli se na Pravilnik o porezu na dohodak), odnosno neto 1.600,00 kuna mjesečno.

No, novim člankom 54.a Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti propisano je da nezaposlena osoba koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ima u tijeku tog stručnog osposobljavanja pravo na:

1) novčanu pomoć u visini koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom, razmjerno broju dana prisutnosti na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

2) naknadu troškova prijevoza za vrijeme tog stručnog osposobljavanja u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza za dane provedene na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

S obzirom da visinu novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom, Vlada je na svojoj 139. sjednici donijela je Odluku o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (NN 12/14). Iznos novčane naknade za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa iznosit će i ubuduće 1.600 kn neto mjesečno, a poslodavcu će se isplatiti trošak doprinosa za obvezna osiguranja prema najnižoj propisanoj osnovici za uplatu obveznih doprinosa sukladno uvjetima i načinu korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.