c S
U središtu

Stupio na snagu Pravilnik o gospodarenju otpadom, do 100 kuna građanima za otkup otpada

26.02.2014 ZAGREB, 25. veljače 2014.(Hina), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je Pravilnik o gospodarenju otpadom, kojim se uređuju postupci zbrinjavanja i oporabe otpada, dozvole te uvjeti za trgovanje otpadom pa je tako najviša svota koja se može isplatiti za otkup otpada od građana u gotovini 100 kuna.

Uvodi se i evidencija otkupa otpada od građana koju vodi otkupljivač i dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša i izjava o vlasništvu otpada koju je građanin dužan predati otkupljivaču prilikom prodaje kao dokaz vlasništva, priopćilo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Dijelovi pravilnika važni su za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom.

Nova dozvola je detaljnija i preciznija, a stranka ima veći utjecaj na sadržaj dozvole putem Elaborata gospodarenja otpadom. Pravilnik sadrži brojne obrasce koji pojednostavljuju korisnicima vođenje evidencije i izvješćivanje nadležnih tijela. Svi će obrasci, kao i način vođenja evidencije biti digitalizirani i objavljeni na mrežnoj stranici ministarstva.

Njime se uređuju postupci zbrinjavanja i oporabe otpada, dozvole, uvjeti za trgovanje otpadom i ostala pitanja koja je bilo potrebno definirati radi provedbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Pravilnikom kao podzakonskim aktom Zakona propisuju se postupci oporabe i/ili zbrinjavanja otpada, kategorije i tehničko-tehnološki uvjeti kojima moraju udovoljavati građevine za skladištenje otpada, potrebna stručna sprema radnika za obavljanje poslova skladištenja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada te način vođenja i dostave podataka o gospodarenju otpadom.

Na snagu je stupio 21. veljače 2014., a predstavljen je na radionici "Suradnja nadležnih tijela – praćenje provedbe propisa i osiguravanje kvalitete podataka".