c S
U središtu

Boravak u pritvoru i zatvoru za vrijeme bolovanja

14.03.2014 Iako se u vezi boravka radnika u pritvoru ili zatvoru u pravilu raspravlja je li to opravdani razlog za otkaz, postoje situacije vezane uz boravak u pritvoru ili zatvoru, a koje se tiču radnih odnosa, gdje se postavlja pitanje ima li i kakvog utjecaja na prava za vrijeme bolovanja činjenica što je radnik lišen slobode.

Kada se govori o utjecaju boravka u pritvoru ili zatvoru na pitanja iz radnog odnosa, u pravilu rasprave idu u smjeru je li boravak u pritvoru ili zatvoru opravdani razlog za otkaz li ne. Kod toga treba reći da važeći Zakon o radu kao opći propis kojim su regulirani radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ne uređuje pitanje pritvora radnika i njegov utjecaj na postojeći radni odnos, pa se iz njegovih odredbi ne može sa sigurnošću i nedvojbeno zaključiti kako ispravno postupiti u slučaju kad radnik izbiva s posla zbog boravka u pritvoru ili zatvoru. Niti u drugim propisima ne nalazi se odgovor na to pitanje, pa kako se niti prema jednom propisu boravak u pritvoru ne smatra opravdanim odsustvovanjem s rada, opravdano je raspravljati kako regulirati radnikov radnopravni status za vrijeme provedeno u pritvoru.

Međutim, postoje i neka druga pitanja vezana uz boravak u pritvoru ili zatvoru, a koja se tiču radnih odnosa. Jedno od njih je što se događa u smislu radno-socijalnog prava ako radnik završi u pritvoru i zatvoru dok se nalazi na bolovanju, odnosno dok ne radi zbog privremene nesposobnosti za rad (za koje vrijeme prima naknadu plaće, sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju), odnosno ima li i kakvog utjecaja na prava za vrijeme bolovanja činjenica što je radnik lišen slobode?

Odgovor na ta pitanja neće dati navedeni Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, već odredbe Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u nastavku: Pravilnik). Pravilnik normira da osiguraniku kojem je u vrijeme bolovanja određen pritvor, pripada pravo na naknadu plaće u visini jedne trećine naknade plaće (članak 60. Pravilnika). Osiguranik kojem je određen pritvor, a koji uzdržava obitelj, ima pravo na naknadu plaće u visini jedne polovice pripadajuće naknade. Tako određena naknada plaće pripada osiguraniku za vrijeme trajanja pritvora.

Osiguraniku nakon otpuštanja iz pritvora u slučaju obustavljanja postupka pravomoćnom presudom ili oslobađajućom presudom, odnosno ako je optužba odbijena, ali ne zbog nenadležnosti suda, pripada pravo na obustavljeni dio naknade plaće. Naknada plaće za vrijeme pritvora ostvaruje se na temelju bolovanja koje određuje izabrani doktor osiguranika pritvorenika na prijedlog doktora ustanove u kojoj se osiguranik nalazi u pritvoru.

S druge strane, za vrijeme dok se radnik nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili je smješten u ustanovi zbog provođenja mjera obveznog čuvanja i liječenja, osiguraniku ne pripada naknada plaće (članak 61. Pravilnika).

Napominjemo i da je istim člankom Pravilnika propisano da osiguraniku koji je privremeno udaljen s rada u skladu s odredbama Zakona o radu (misli se na privremeno udaljenje na temelju članka 149. stavak 10. Zakona o radu), ne pripada pravo na naknadu plaće ako je za vrijeme dok je udaljen s rada stupio na bolovanje.