c S
U središtu

Službenički odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

28.04.2014 Kao doprinos u rješavanju dilema i prijepornih pitanja s kojima se na području službeničkih (radnih) odnosa u svojoj praksi susreću jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe lokalnoga javnog sektora, u organizaciji pravnog portala IUS-INFO održan je još jedan uspješan Pravni praktikum s naglaskom na odabranim temama iz ovog područja.

Zanimljive teme koje je pripremio i o kojima je detaljnije izlagao dr. sc. Alen Rajko, sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci, a ranije pročelnik u lokalnoj samoupravi specijaliziran za službeničke odnose bile su: prijam u službu, postupak odlučivanja u službeničkim predmetima, preustroj upravnih tijela te ravnatelji lokalnih ustanova. Propisi koji reguliraju navedena područja su Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o radu, Zakon o ustanovama i Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U vezi teme prijama u službu naglasak je bio na planu prijma, uvjetima za prijam u službu, prednostima prilikom prijma, prijamu bez provedbe natječaja, razlikama između natječaja i oglasa, raspisivanju natječaja, povjerenstvu za provedbu natječaja, urednosti prijave, statusu kandidata, prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, odluci o poništenju natječaja/oglasa, postupku nakon natječaja te prijamu na određeno vrijeme.

Rajko1

Kod postupka odlučivanja u službeničkim predmetima, nakon iznošenja normativnog okvira rečeno je više o neposrednom rješavanju ili ispitnom postupku te o upravnom postupku i upravnom sporu.

Opširnu temu o preustroju upravnih tijela predavač je započeo detaljnim uvodom, a u nastavku je bilo riječi o glavnim varijantama preustroja, preustroju u nadležnosti predstavničkog tijela i u nadležnosti izvršnog tijela, zatim o preuzimanju službenika i namještenika, privremenom pročelniku, pročelnicima ukinutih tijela, rapoređivanju, raspolaganju/otkaznom roku te prestanku službe/radnog odnosa.

U završnoj temi o ravnateljima lokalnih ustanova istaknuto je koje su to ustanove čiji je JLP(R)S (su)osnivač, a bilo je riječi i o radnim odnosima u ustanovama, ravnateljima – imenovanju i prestanku dužnosti te o odnosu prema drugim akterima.

Za ovaj praktikum osobito je značajno što pojedine teme o kojima je predavač izlagao nisu u potpunosti niti precizno ili nisu uopće regulirane pozitivnim propisima pa je predavač rješenja za neke situacije koje se pojavljuju službeničkim odnosima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izložio na temelju ustaljene sudske prakse odnosno svojeg dugogodišnjeg iskustva u bavljenju ovim specifičnim pravnim područjem.

Rajko2

Za svaku od četiri glavne teme praktikuma predavač je pripremio i nekoliko korisnih oglednih obrazaca kako bi se na praktičnim primjerima sudionicima dodatno pojasnilo postupanje u pojedinim situacijama i pomoglo u donošenju potrebnih odluka i akata.

Upiti tijekom praktikuma bili su brojni i konkretni, a predavač je preciznim i obrazloženim odgovorima zasigurno razjasnio mnoge dvojbe u svakodnevnom postupanju u praksi. Stoga zahvaljujemo svim našim sudionicima na dolasku i aktivnom sudjelovanju, a osobito cijenjenom predavaču dr. sc. Alenu Rajku na iznimnom trudu oko pripreme materijala za ovaj praktikum te vrlo poučnom i informativnom izlaganju zahtijevne teme.

Pozivamo Vas da pratite najave za naše nove zanimljive pravne praktikume.

Veselimo se Vašem dolasku i vidimo se uskoro!

Vaš IUS-INFO tim