c S
U središtu
Novine u vezi prijevoza djece u motornim vozilima 22.08.2014 Jedna od bitnih novina u nedavno donesenom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 92/14), koji je stupio na snagu 5. kolovoza 2014., odnosi se na prijevoz djece u motornim vozilima.

Novine su posljedica usklađivanja Zakona o sigurnosti prometa na cestama s odredbama Provedbene Direktive Komisije 2014/37/EU od 27. veljače 2014., o izmjeni Direktive Vijeća 91/671/EEZ u pogledu obavezne uporabe sigurnosnih pojaseva i sustava sigurnosnog vezivanja djece u vozilima.

Prema novim odredbama članka 163. Zakona, djeca se smiju prevoziti u motornom vozilu za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i u vozilu za prijevoz tereta, ovisno o visini, i to na sljedeće načine:

1) dijete visoko najmanje 150 centimetara – smije se, bez posebnih uvjeta, prevoziti, na prednjem sjedalu, kao i na sjedalu koje nije prednje, s tim da mora biti vezano sigurnosnim pojasom;

2) dijete niže od 150 centimetara – smije se prevoziti na prednjem sjedalu kao i na sjedalu koje nije prednje uz uvjet da je smješteno u posebnoj sigurnosnoj sjedalici/postolju koje je za vozilo pričvršćeno sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu i na način koji je odredio proizvođač posebne sigurnosne sjedalice, te uz uvjet da je zračni jastuk deaktiviran u slučaju kada se prevozi dijete smješteno u sigurnosnoj sjedalici okrenutoj suprotno od smjera vožnje na putničkom sjedalu zaštićenom prednjim zračnim jastukom;

3) dijete visoko između 135 i 150 centimetara – smije se bez smještanja u sigurnosnu sjedalicu/postolje prevoziti na sjedalima koja nisu prednja, uz uvjet da je pravilno vezano sigurnosnim pojasom za odrasle osobe.

Ove tri varijante odnose se na motorna vozila koja imaju ugrađene sigurnosne pojaseve, no Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđa varijante i za motorna vozila bez ugrađenih sigurnosnih pojaseva, pa tako propisuje da vozač motornog vozila za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i vozila za prijevoz tereta u koja nisu ugrađeni sigurnosni pojasevi ne smije u takvim vozilima prevoziti djecu mlađu od tri godine, a djeca stara tri godine i više, a niža od 150 cm ne smiju se smjestiti na prednje sjedalo.

Uspoređujući ranije važeće i novovažeće pravno uređenje prijevoza djece u motornim vozilima možemo zaključiti sljedeće: za prijevoz na prednjim odnosno sjedalima iza njih odnosno stražnjim sjedalima odlučna je visina djeteta, a ne godine, pa se tako po novom uređenju na prednjem sjedalu motornog vozila smije prevoziti i dijete mlađe od 12 godina, ali da je visoko najmanje 150 cm, a na prednjem se sjedalu ne smije prevoziti dijete koje ima najmanje 12 godina, ako uz to nije visoko najmanje 150 cm, pa mora biti smješteno u posebnom postolju. Nadalje, na sjedalu koje nije prednje može se prevoziti dijete visoko najmanje 135 centimetar, a da bude vezano samo sigurnosnim pojasom za odrasle osobe. Kao posebnu novinu treba istaknuti da je novim uređenjem reguliran prijevoz djece u motornim vozilima u kojima nisu ugrađeni sigurnosni pojasevi.