c S
U središtu

I biciklistima zabranjeno korištenje mobitela za vrijeme vožnje

15.09.2014 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je stupio na snagu 5. kolovoza 2014., donio je određene novine u članku 196. koje se tiču upotrebe mobitela i drugih uređaja za vrijeme vožnje.

Naime, prema članku 196. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, važećem prije posljednjih izmjena i dopuna tog Zakona, vozač motornog vozila za vrijeme vožnje nije smio upotrebljavati mobitel niti druge uređaje (npr. tablet, GPS uređaj, MP3 player itd.) na način koji bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja motornim vozilom. Međutim, mobitel se mogao koristiti za vrijeme vožnje ako se upotrebljava naprava koja omogućava njegovo korištenje bez upotrebe ruke.

Stavkom 6. istog članka propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kazniti za prekršaj vozač koji postupi suprotno odredbama.

Međutim, treba ukazati na članak 245. Prekršajnog zakona (NN br. 107/07, 39/13 i 157/13) prema kojem se, ako zakonom nije drukčije određeno, novčana kazna može naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice propisanog minimuma ili polovice točno određenog iznosa novčane kazne propisane propisom o prekršaju za prekršaj za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 2.000,00 kuna za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi, do 5.000,00 kuna za okrivljenika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i do 15.000,00 kuna za pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte, ako je službena osoba ovlaštenog tužitelja, osim oštećenika, prekršaj utvrdila: 1) obavljanjem nadzora u okviru svoje nadležnosti, 2) neposrednim opažanjem, 3) uporabom tehničkih uređaja, 4) pregledom vjerodostojne dokumentacije.

Što se tiče plaćanja kazne za nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje motornog vozila, bitno je istaknuti da će se smatrati da je novčana kazna od 500 kuna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije u trenutku kad je zatečen na mjestu počinjenja prekršaja u mogućnosti platiti novčanu kaznu, a plati je u roku od tri dana te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj. Na isti se način može naplatiti i trošak utvrđenja prekršaja putem tehničkih uređaja.

Dakle, do sada je korištenje mobitela (rukama) i drugih za vožnju ometajućih uređaja bilo zabranjeno samo vozačima motornih vozila.Motorno vozilo je, prema članku 2. stavak 1. točka 33. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću po tračnicama i pomoćnih pješačkih sredstava.

Sada je u odredbi članka 196. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano da za vrijeme vožnje vozač vozila ne smije upotrebljavati mobitel niti druge uređaje na način koji bi umanjili mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom.Prema članku 2. stavak 1. točka 28. Zakona o sigurnosti prometa na cestama „vozilo“ je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po cesti, osim dječjih prijevoznih sredstava, prijevoznih sredstava na osobni ili motorni pogon za osobe s invaliditetom ili starije osobe, ako se pri tom ne kreću brzinom većom od brzine čovječjeg hoda. Takvom normativnom rješenju primarna je svrha osigurati viši stupanj sigurnosti vozača i drugih sudionika u prometu zabranom upotrebe mobitela i drugih uređaja za vrijeme vožnje svim vozačima, a ne da, kao do sada, ta zabrana vrijedi samo za vozače motornih vozila. Ta će se zabrana primarno ticati biciklista, kao vozača koje zadnjih desetak godina viđamo po hrvatskim prometnicama u sve većem broju.