c S
U središtu

Povjerenik za zaštitu na radu i prijelazni režim

13.10.2014 Iz odredbi novog Zakona o zaštiti na radu jasno je da je izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu pravo radnika. Naime, člankom 70. stavak 1. toga Zakona propisano je da kod poslodavca radnici između sebe mogu birati povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Prema odredbi članka 70. stavak 2. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 71/2014), izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 20 radnika provodi se na skupu radnika kojeg saziva poslodavac u skladu s općim propisom o radu (misli se na Zakon o radu, Narodne novine, br. 93/14), neposrednim i javnim izjašnjavanjem prisutnih radnika.

Budući da novi Zakon o zaštiti na radu sadržava, dakako, i prijelazne i završne odredbe, valja navesti da je člankom 101. stavak 7. Zakona o zaštiti na radu propisano da je izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, poslodavac obvezan provesti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti na radu (Zakon je stupio na snagu 19. lipnja 2014.), a do izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu u skladu s tim Zakonom, funkciju povjerenika za zaštitu na radu obnašat će povjerenik koji je izabran ili imenovan na temelju prijašnjeg Zakona o zaštiti na radu.

Nadležno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava mišljenja je da će poslodavac koji zapošljava do uključivo 20 radnika ispuniti navedene obveze propisane odredbama članka 101. stavka 7. Zakona, ako u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti na radu sazove skup radnika na kojemu će radnici moći izabrati povjerenika radnika za zaštitu na radu, a poslodavci koji zapošljavaju više od 20 radnika, ispunit će obveze propisane odredbama članka 101. stavka 7. Zakona, ako radnicima pripreme sve podatke i omoguće provedbu izbora povjerenika sukladno općem propisu o radu.

Za propust poslodavca da ne sazove skup radnika u propisanom roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona nisu predviđene sankcije.

S obzirom da poslodavac nema obvezu provođenja izbora i izbor povjerenika je pravo radnika, nadležno Ministarstvo smatra da poslodavac ne može onemogućiti izbor ako se radnici kvalitetno organiziraju radi izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu. Tako npr. kod poslodavca kod kojeg nije utemeljeno radničko vijeće, radnici mogu utemeljiti sindikat koji će preuzeti funkciju radničkog vijeća, a u slučaju da poslodavac koji zapošljava do uključivo 20 radnika ne sazove skup radnika, radnici mogu sami organizirati skup na kojem će neposrednim i javnim izjašnjavanjem izabrati povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Konačno, napominjemo da prema odredbi članka 101. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu, svim povjerenicima prestaje mandat u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti na radu.