c S
U središtu

Položaj radnika u suvremenom društvu i zaštita prava radnika

27.10.2014 Udruga Pravnik, koja djeluje na Pravnom fakultetu u Zagrebu gotovo pola stoljeća, održala je 20-22. listopada 2014. godine Šesti kongres studenata prava, na temu “Položaj radnika u suvremenom društvu i zaštita prava radnika”.

Kroz tri dana Kongresa, ovu temu sagledalo se iz perspektive teoretičara, praktičara, zakonodavaca i poslodavaca, s ciljem da se upozna studente s izazovima u reformiranju i reguliranju prava radnika kroz interaktivan pristup kako bi im se omogućio uvid u nova, potencijalno primjenjiva rješenja za radno zakonodavstvo te tržište rada općenito u Republici Hrvatskoj. Također, htjelo se aktivirati i involvirati širi dio akademske zajednice u raspravljanje i znanstveni angažman oko ovako aktualne teme.

Prvi dan na otvorenju Kongresa u Auli Sveučilišta u Zagrebu uvodne govore održali su prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, potom ministar rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med. te potpredsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu gospodin Vedran Dodig. Prepoznali su i pohvalili inicijativu za održavanjem Kongresa na temu položaja radnika, s obzirom na aktualnost teme i novi Zakon o radu te podržali napor studenata u organiziranju i sudjelovanju u aktivnostima van curriculuma.

Tog dana prvo izlaganje pripalo je prof. dr. sc. Željku Potočnjaku, profesoru na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu koji je objasnio razvoj radnog zakonodavstva u Hrvatskoj i ukazao na ključne promjene u novom Zakonu o radu te je naveo potrebu uvođenja mogućnosti obavljanja privremenih i povremenih poslova, težnje što većem ujednačavanju zaposlenih u privatnom i javnom sektoru te suradničkom modelu radnih odnosa. Iduće predavanje, kroz koje je predstavljen stav poslodavaca i pozicija Hrvatske udruge poslodavaca u pregovorima o donošenju novog Zakona o radu, održala je gđa. Nataša Novaković, dipl. iur., pravna savjetnica u Uredu glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca, te je naglasila bitnost fokusiranja na male i srednje poslodavce i potrebu za odustajanjem od koncepta rada na neodređeno vrijeme.

Drugi dan predavanja su se održala u Kongresnoj dvorani Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“. Temu položaja radnika prvo se sagledalo iz perspektive utjecaja ekonomije na tržište rada kroz predavanje prof. dr. sc. Ljube Jurčića, profesora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, u kojem je upozorio da se problemi ne mogu riješiti donošenjem zakona već faktičnim, a ne samo prividnim, stvaranjem radnih mjesta te tehničkim i organizacijskim znanjem. Zatim je uslijedilo predavanje o slobodi kretanja radnika koje je izlagala gđa. Marija Knežević Kajari, načelnica sektora za politike zapošljavanja u Ministarstvu rada i socijalnog sustava RH. Izložila je općeniti pregled i pojmovno određenje slobode kretanja radnika te proceduru dobivanja dozvole za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, uz statistike o ulaznim i izlaznim mobilnostima. Na primjeru uspješnog poslodavca gosp. Marijana Conera, univ.spec.mag.oec., vlasnika Coner d.o.o. sagledani su problemi poduzetništva, prvenstveno nedostatak pravne sigurnosti, pri čemu je posebno ukazao na veliki broj nejasnih propisa i njihove česte izmjene te dugotrajne sudske i skupe ovršne postupke, a potom je doc. dr. sc. Viktor Gotovac, s Katedre za radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu postavio pitanje „Radno pravo-što je to?“ i otvorio raspravu o samoj definiciji radnog prava te problemima s kojima se radno pravo svakodnevno susreće. Kao glavni problem naveo je normativnu hiperprodukciju umjesto težnje fleksibilnom uređenju radnih odnosa. S ciljem unapređenja radnih odnosa u budućnosti potrebno je prevladati prepreke i unaprijediti odnose na tržištu rada tj. maksimalizirati učinak, a ne podržavati protekcionizam određenih strana.

Trećeg dana, u Auli Sveučilišta u Zagrebu, Kongres se orijentirao na problem diskriminacije, kroz koji je studente uspješno provela mr. sc. Tena Šimonović Einwalter, zamjenica Pučke pravobraniteljice, uz naglasak da je danas u području diskriminacije Zakon o radu vezan za Zakon o suzbijanju diskriminacije te da je bitna novina u ZSD upravo diskriminacija na temelju povezanosti i na temelju pogrešne pretpostavke. Kroz upoznavanje sudske prakse i doprinos novog Zakona o radu, mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, u predavanju je istaknula da novi Zakon o radu pogoduje poslodavcima te je između ostalog navela kao primjer lakše otkazivanje ugovora o radu i neodgovornost poslodavca za zbrinjavanje radnika nakon otkaza zbog viška radne snage; i u konačnici na nove mogućnosti za mlade na tržištu rada u vidu Europskog socijalnog fonda (mogućnost korištenja sredstava Garancije za mlade, Inicijative za zapošljavanje mladih te ostale mjere koje se već provode u Hrvatskoj u svrhu lakšeg zapošljavanja mladih) kroz koje je studente provela gđa. Lovrenka Brajković Bulat, dipl. oec., zaposlenica Sektora za programiranje, praćenje i vrednovanje programa i projekata EU pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava RH.

Na Kongresu je sudjelovalo 80-ak studenata prava, ekonomije i politologije kroz navedena predavanja i aktivno sudjelovanje pri raspravama koje su održavane pri završetku svakog predavanja, a kao glavni zaključak cjelokupnog Kongresa nameće se činjenica da je u Republici Hrvatskoj potrebna dugoročna vizija i reforme, ne samo u sustavu tržišta rada, već i u području gospodarstva i obrazovanja.