c S
U središtu

Način isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga

30.10.2014 Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga određena je obveza da za neke proizvode, pored maloprodajne cijene, bude istaknuta icijena za jedinicu mjere.

Obje cijene proizvoda odnosno usluga moraju biti istaknute nedvosmisleno (što znači da je isključena mogućnost njezine zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini), jasno, vidljivo, čitljivo i u kunama (s mogućnošću isticanja i u drugim valutama).

Maloprodajna cijena proizvoda je konačna cijena u kunama za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući porez na dodanu vrijednost. Mora biti istaknuta na proizvodu ili na prodajnom mjestu na oznaci s nazivom proizvoda na način da se nedvojbeno može povezati s tim proizvodom, ispred, ispod ili pokraj proizvoda. Iznimno, može se istaknuti i iznad proizvoda, uz uvjet da ne postoji mogućnost njezine zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini. Cijena mora biti istaknuta i za proizvode u izlogu. Iznimno, u kiosku cijene mogu biti istaknute i u obliku cjenika s nazivom proizvoda i cijenom.

Cijena za jedinicu mjere mora biti istaknuta na prodajnom mjestu i to je konačna cijena u kunama, za jedan kilogram, jednu litru, jedan metar, jedan četvorni metar ili jedan kubni metar proizvoda ili neku drugu jedinicu količine koja se općenito ili uobičajeno koristi kod prodaje proizvoda na pojedinom području RH, a koja uključuje porez na dodanu vrijednost.

Ta cijena obvezatno se ističe na sljedeće proizvode:

1. hranu i hranu za životinje, osim ako nije drugačije propisano

2. deterdžente u smislu propisa kojima se uređuje zdravstvena ispravnost deterdženata

3. dječje pelene

4. boje i lakove, izuzev slikarskih boja

5. ulja i tekućine za motore i motorna vozila

6. destiliranu vodu

7. proizvode za njegu lica i tijela

8. proizvode za pranje i čišćenje lica i tijela

9. proizvode za pranje i njegu kose

10. proizvode za pranje, čišćenje i njegu zubi i usne šupljine.

Iznimno, kod hrane i hrane za životinje isticanje cijene za jedinicu mjere nije potrebno za: proizvode mase manje od 50 grama ili obujma manjeg od 50 mililitara, proizvode koji se prodaju kao poklon paketi ili kompleti, proizvode koji se prodaju u okviru posebnih oblika prodaje, poslastice za kućne ljubimce, kolače, alkoholna pića u pakiranjima do 100 ml, smrznute deserte obujma do 500 ml, voće i povrće koje se prodaje komadno ili u svežnju. Za proizvode kod kojih se navodi težina ocijeđene mase, cijena za jedinicu mjere odnosi se na navedenu težinu ocijeđene mase.

Što se tiče obveze isticanja cijene za jedinicu mjere treba reći da tu obvezu ima trgovac čiji je prodajni prostor veći od 50 m2, dok onaj koji posluje u prodajnom prostoru s manje od 50 m2 to može, ali ne mora učiniti.

Osim označavanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda, Pravilnik također regulira i način označavanja cijena usluga. Tako je propisano da trgovac-pružatelj usluga mora imati cjenik usluga istaknut u poslovnim prostorijama lako dostupan potrošaču. Kao i u slučaju cijena proizvoda i cijene usluga moraju biti nedvosmislene, jasne, vidljive i čitljive. Uz cijenu usluge, trgovac je dužan navesti vrstu i opseg usluga. Ako se usluga pruža izvan poslovnih prostorija trgovca, u cijeni usluge moraju biti istaknuti i svi pripadajući troškovi, a ako su proizvodi (ugradbeni ili zamjenski) sastavni dio usluge, njihova cijena mora biti istaknuta uz cijenu pripadajuće usluge.

No, ako trgovac, s obzirom na broj i raznovrsnost usluga, nije u mogućnosti sve usluge koje pruža istaknuti na cjeniku, tada cijenu usluge mora istaknuti u obliku: kataloga usluga s cijenama, posebne brošure ili prospekta s nedvosmislenim opisom usluga s cijenama ili na drugi odgovarajući način.