c S
U središtu

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu radnika koji su koristili rodiljna i roditeljska prava

20.11.2014 Novi Zakon o radu (NN br. 93/14) donio je brojne novine u radne odnose, međutim malo je onih za koje bismo mogli reći da su korijenite. Neke od promjena zadesile su i institut godišnjeg odmora i to u dijelu koji se odnosi na prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu za radnike koji su koristili rodiljna i roditeljska prava.

Naime, za razliku od prijašnjeg uređenja, kad se u svakom slučaju „stari“ godišnji odmor mogao iskoristiti do 30. lipnja sljedeće godine (ne računajući ovdje iznimke – član posade broda, radnik na radu u inozemstvu ili radnik koji je vršio dužnost građana u obrani), prema novom uređenju (članak 84. stavak 4. i 5. ZR/14) godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radnik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Međutim, iznimno, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji radnik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (iznimka se ne odnosi na bolest!) nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, radnik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.

Vezano uz ovu odredbu (članak 84. stavak 5. ZR/14), već su se u praksi javila pitanja i dvojbe. Naime, spornim se pokazao dio te odredbe koji glasi: „…nije mogao iskoristiti…“ pa se postavlja pitanje što točno znači da radnik, koji je koristio navedena rodiljna i roditeljska prava, nije mogao iskoristiti „stari“ godišnji odmor do 30. lipnja (u kojem slučaju taj godišnji odmor može iskoristiti do kraja kalendarske godine, dakle, u narednih još šest mjeseci). 

Znači li to da se navedeni radnik vratio do 30. lipnja na posao, ali zbog nekih objektivnih okolnosti nije uspio taj „stari„ godišnji odmor iskoristiti ili se misli da radnik nije mogao iskoristiti taj godišnji odmor jer se nije uspio vratiti na posao do 30. lipnja?

Dvojbu razrješava stajalište nadležnog Ministarstva rada i mirovinskog sustava, koje kaže sljedeće:

„Slijedom navedenoga, ukoliko se radnica koja je koristila pravo na dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju vratila na posao nakon 30. lipnja, ona nije bila u mogućnosti iskoristiti godišnji odmor iz 2013. godine do 30. lipnja 2014. godine. Stoga, ona ima pravo taj godišnji odmor iz 2013. godine iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratila na rad, dakle do 31. prosinca 2014. godine.“

Dakle i radnik, korisnik rodiljnih i roditeljskih prava, koji „stari“ godišnji odmor nije iskoristio do 30. lipnja jer se vratio na rad nakon toga datuma, ima pravo svoj pripadajući godišnji odmor iz prošle godine iskoristiti sve do 31. prosinca sljedeće godine.