c S
U središtu

Prosječne potrebe maloljetnog djeteta

23.12.2014 Na temelju novog Obiteljskog zakona, koji je u obiteljskopravne odnose donio brojne novine, doneseno je više podzakonskih propisa, a jedan od njih je i propis koji uređuje iznose uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta.

Navedeni podzakonski propis je Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta, koja je stupila na snagu 10. rujna 2014.Njome se određuju iznosi uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.

Iznosi uzdržavanja određuju se za svako dijete prema sljedećoj tablici:

Platni razredi prihoda obveznika uzdržavanja

Mjesečni iznosi uzdržavanja prema dobi djeteta

Zajamčeni preostali dio prihoda

0-6 g.

7-12 g.

13-18 g.

1

2

3

do 2.500

938

1.104

1.213

800

2.501-3.500

950

1.118

1.229

1.000

3.501-4.500

1.000

1.177

1.294

1.350

4.501-5.500

1.070

1.259

1.385

1.700

5.501-6.500

1.190

1.392

1.525

2.050

6.501-7.500

1.310

1.524

1.666

2.400

7.501-8.500

1.430

1.657

1.806

2.750

8.501-9.500

1.550

1.789

1.947

3.100

9.501-10.500

1.680

1.933

2.101

3.450

10.501-11.500

1.810

2.077

2.254

3.800

11.501-13.000

1.960

2.245

2.454

4.200

13.001-14.500

2.131

2.436

2.639

4.700

14.501-16.000

2.300

2.628

2.844

5.200

16.001-18.000

2.525

2.884

3.121

5.800

18.001-20.000

2.775

3.169

3.429

6.500

Prilikom određivanja visine uzdržavanja roditelji se mogu koristiti iznosima navedenim u tablici o prosječnim potrebama djeteta koje će resorno Ministarstvo objavljivati svake godine. Ta nova procedura trebala bi skratiti vrijeme utvrđivanja visine alimentacije i poboljšati skrb za dijete. Sagledavajući iznose navedene u Tablici, može se zaključiti da su to minimalni iznosi koji se ovisno o dogovoru roditelja mogu mijenjati, a u slučaju da roditelj to ne može plaćati, sud može procijeniti drugi iznos.

Također, roditelji mogu odrediti i ukupan iznos uzdržavanja koji je dužan plaćati roditelj obveznik uzdržavanja, u ukupnom mjesečnom iznosu koji omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja preostane iznos prihoda najmanje u visini Zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice. Ako ukupan mjesečni iznos uzdržavanja ne omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon plaćanja alimentacije preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice, prilikom izračuna ukupnog mjesečnog iznosa uzdržavanja primjenjuju se iznosi uzdržavanja određeni u prvom sljedećem nižem platnom razredu prihoda obveznika uzdržavanja.

Što se tiče onih roditelja obveznika plaćanja alimentacije s iznimno visokim primanjima, mjesečni iznos alimentacije za obveznika uzdržavanja čiji mjesečni prihod prelazi iznos najvišeg platnog razreda iz Tablice određuju stranke sporazumno.