c S
U središtu

Kriteriji za otkaz kod poslovno uvjetovanog otkaza u slučaju zatvaranja poslovnice i otpuštanja svih radnika

19.03.2015 Novim Zakonom o radu učinjene su određene izmjene kod instituta redovitog otkaza ugovora o radu. Jedna od tih izmjena odnosi se i na kriterije o kojima mora voditi računa poslodavac prije donošenja odluke o otkazu.

Naime, prema članku 115. stavak 2. novog Zakona o radu pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu, poslodavac mora voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika (navedeno se ne primjenjuju na otkaz ako poslodavac zapošljava manje od dvadeset radnika), a o invalidnosti radnika više ne. Članak 107. stavak 3. prijašnjeg Zakona o radu propisivao je da pri odlučivanju o poslovno i osobno uvjetovanom otkazu, poslodavac mora voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika. Dakle, o navedenim kriterijima poslodavac više ne mora voditi računa prije donošenja odluke o osobno uvjetovanom otkazu radniku.

Vezano uz pitanje kriterija o kojima poslodavac, prije donošenja odluke o poslovno uvjetovanom otkazu, mora voditi računa, u praksi su se pojavila brojna pitanja, a jedno od njih je i pitanje mora li poslodavac voditi računa o kriterijima za otkaz kod poslovno uvjetovanog otkaza u slučaju zatvaranja poslovnice, odnosno je li dužan voditi računa o tim kriterijima na razini zaposlenih u toj poslovnici ili na razini cijelog društva, dakle, svih poslovnica?

U odgovoru na to pitanje pomoći će nam jedan slučaj iz sudske prakse. Radi se o Odluci Županijskog suda u Bjelovaru, br. Gž-1916/12-2 od 11. listopada 2012., koja kaže sljedeće: „Kad prestane potreba za radom određenog broja radnika uslijed gospodarskih razloga – zbog zatvaranja jednog od više radilišta na kojima poslodavac obavlja svoju djelatnost, otkazivanje ugovora o radu radnicima koji su rad obavljali na tom radilištu nije dopušteno (zakonito) ako poslodavac zakonom propisane kriterije (radni staž, životna dob, socijalne prilike) nije uzeo u obzir i primijenio i na ostale svoje radnike koji poslove iste vrste obavljaju na njegovim ostalim (nezatvorenim) radilištima.“

Dakle, to su okolnosti koje bi mogle dovesti do odgovarajuće primjene i u slučaju iz našeg upita. Međutim, smatramo da po prirodi stvari radilišta (ili gradilišta) i poslovnicu jedne banke ne možemo uspoređivati, budući da je u građevini uobičajeno da se radnika šalje s jednog gradilišta na drugo, što se ne može reći za rad u poslovnici u jednom mjestu. U situaciji iz našeg upita dolazi do ukidanja cijele poslovnice u jednom mjestu, što znači i da se sva radna mjesta ukidaju i da se poduzeće gasi. Stoga, ako se radi o poslovnici, poslodavac u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza mora voditi računa o socijalnim kriterijima iz članka 115. stavak 2. Zakona o radu samo na razini te poslovnice, a ne na razini svih poslovnica u državi. To nadalje znači da ako se ukida cijela poslovnica, poslodavac ne bi morao voditi računa o tim kriterijima, ali bi u obrazloženju svakog pojedinog otkaza ugovora o radu morao navesti da upravo iz tih razloga nije vodio računa o socijalnim kriterijima.