c S
U središtu

Novi Zakon o osobnoj iskaznici

19.06.2015 Novi Zakon o osobnoj iskaznici (NN 62/15) stupio je na snagu 6. lipnja 2015., kada je prestao važiti dotadašnji Zakon o osobnoj iskaznici (NN 11/02, 122/02, 31/06 i 68/13). Najznačajnije novine odnose se na određenje iskaznice kao elektroničke javne isprave, zatim na čip i pripadajuće certifikate osobnoj iskaznici, te pravo na osobnu iskaznicu i rokove njezina važenja.

Kako bi se olakšala komunikacija građanima i gospodarskim subjektima s tijelima državne uprave i lokalne samouprave (e-uprava), novi Zakon o osobnoj iskaznici u članku 1. stavku 1. određuje osobnu iskaznicu kao elektroničku javnu ispravu (e-osobna) kojom će njezin nositelj dokazivati svoj identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Republici Hrvatskoj, a sve u svrhu nastavka projekta e-građani.

U istom članku, stavku 2., novost je izdavanje osobnih iskaznica svim hrvatskim državljanima bez obzira imaju li prebivalište u Republici Hrvatskoj. Naime, hrvatskim državljanima koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, u osobnu iskaznicu upisivat će se podatak o njihovom prebivalištu u inozemstvu stoga navedenoj kategoriji hrvatskih državljana hrvatska osobna iskaznica neće služiti kao dokaz njihovog prebivališta.

Pravo hrvatskih državljana na osobnu iskaznicu

Prema članku 3. novog Zakona, pravo na osobnu iskaznicu ima svaki hrvatski državljanin bez obzira na godine života i činjenicu ima li ili nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, s time da hrvatski državljanin stariji od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u RH mora ishoditi osobnu iskaznicu dok mlađi od 18 godina može putem roditelja imati osobnu iskaznicu. Glede hrvatskih državljana koji nemaju prijavljeno prebivalište u RH, bez obzira na godine života, neće morati imati hrvatsku osobnu iskaznicu, ali će je moći ishoditi ako to žele.

To je novost, s obzirom da je prijašnji Zakon o osobnoj iskaznici propisivao da su osobnu iskaznicu obvezne imati osobe starije od 16 godina života s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, dok su pravo ishoditi osobnu iskaznicu imale osobe mlađe od 16 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Čip ili elektronički nosač podataka

Novost u članku 2. Zakona o osobnoj iskaznici je čip ili elektronički nosač podataka koji sadrži podatke ispisane u vizualnoj zoni kartice osobne iskaznice te mogućnost za pohranu identifikacijskog i potpisnog certifikata. Identifikacijski certifikat je kvalificirani certifikat koji se koristi za elektroničku identifikaciju i autentifikaciju radi pristupa elektroničkim uslugama, a potpisni certifikat je kvalificirani certifikat koji se koristi za podršku naprednom elektroničkom potpisu koji ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis sukladno zakonu kojim je reguliran elektronički potpis.

Rokovi važenja osobne iskaznice i certifikata

Člankom 4. Zakona propisan je rok važenja osobnih iskaznica i pripadajućih certifikata na 5 godina, izuzev osobnih iskaznica izdanih osobama s navršenih 65 godina koje se izdaju bez roka važenja. Osobne iskaznice izdane djeci do navršenih 5 godina neće sadržavati certifikate, dok će osobne iskaznice izdane djeci od navršenih 5 do navršenih 18 godina sadržavati identifikacijski certifikat, što će im omogućavati elektroničku potvrdu identiteta u raznim postupcima vezanim uz obrazovanje. Nadalje, osobne iskaznice izdane osobama od navršenih 18 do navršenih 65 godina sadržavat će identifikacijski i potpisni certifikat, dok će osobe s navršenih 65 godina moći po vlastitoj želji ishoditi osobnu iskaznicu sa ili bez certifikata. Ona osoba s navršenih 65 godina koja ishodi osobnu iskaznicu koja sadrži certifikate, protekom roka važenja certifikata koji važe 5 godina i ne mogu se obnavljati, moći će nastaviti koristiti osobnu iskaznicu, s obzirom da je izdana bez roka važenja, ali njome neće moći obavljati elektroničku potvrdu svojeg identiteta niti će joj ona moći služiti za izradu naprednog elektroničkog potpisa. Ako će nakon isteka roka važenja certifikata i dalje htjeti koristiti osobnu iskaznicu i pripadajuće certifikate, morat će podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

Osobne iskaznice izdane prije stupanja na snagu novog Zakona

U prijelaznim i završnim odredbama Zakona o osobnoj iskaznici propisano je da osobne iskaznice izdane prije stupanja na snagu novog Zakona važe do isteka roka njihova važenja, a iskaznice izdane osobama starijim od 65 godina bez roka važenja ostaju važeće. Međutim, ako će neka osoba htjeti ishoditi novu elektroničku osobnu iskaznicu, bez obzira što ima važeću osobnu iskaznicu, moći će to učiniti te će joj prilikom uručenja nove elektroničke osobne iskaznice biti poništena ranije izdana važeća osobna iskaznica.

Upute o proceduri izdavanja osobne iskaznice

1. uplata novčanog iznosa za izdavanje osobne iskaznice

2. zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se osobno policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji mjesno nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva (ako ima prijavljeno boravište može podnijeti nadležnoj policijskoj upravi prema mjestu svojeg boravišta)

3. zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se osobno u bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ako osoba nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj

4. osoba preuzima izrađenu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te podatke za registraciju na Portal elektroničke osobne iskaznice, u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji u kojoj je podnijela zahtjev za njezino izdavanje.

Ana Paštrović, mag. iur.