c S
U središtu

Europa : ECJ: zakon o obveznoj dobi odlaska u mirovinu u Britaniji opravdan

10.03.2009 BRUXELLES - Britanski zakon koji daje poslodavcima pravo da prisilno pošalju radnike u mirovinu, može biti opravdan ako je dio šire socijalne politike, priopćio je Europski sud pravde (ECJ) u četvrtak.


Britanski zakon dopušta kompanijama da otpuste radnike bez otpremnine kada oni napune 65 godina ili neku drugu dob koju je kao obveznu za odlazak u mirovinu propisala kompanija. ECJ kaže da europski zakon dopušta takvu diskriminaciju na temelju dobi ako je ona dio šire socijalne politike.

"Takva vrsta tretmana na temelju dobi je opravdana ako je ona sredstvo postizanja legitimnih ciljeva socijalne politike vezanih uz politiku zapošljavanja, tržišta rada i strukovne izobrazbe", kaže Sud u priopćenju. "Nacionalni sud treba najprije ustanoviti odražavaju li zakoni Velike Britanije takav legitimni cilj, te drugo, jesu li izabrani načini prikladni i potrebni da bi se to postiglo", kaže Sud.

Udruga Heyday, članica lobističke organizacije Age Concern, požalila se da Britanija ne provodi kako treba europski zakon, dok Britanija tvrdi da njezin zakon ne izlazi iz opsega europskih pravila. Age Concern i još jedna britanska humanitarna organizacija Help the Aged, kazali su da će sud sada morati vrlo pomno proučiti je li automatska dob za mirovinu opravdana i u skladu s europskim zakonom na polju socijalne politike a ne možda u interesu individualnih tvrtki.

"Vlada nastavlja slati u mirovinu desetke tisuća sposobnih starijih radnika", rekao je glavni direktor Age Concerna, Gordon Lishman. Britanska vlada nedavno je ukinula pravilo o obveznoj dobi za odlazak u mirovinu za državne službenike, ali nije uspjela promijeniti zakon kako bi on koristio svim britanskim zaposlenicima, rekao je Lishman.

Britanska liberalna zastupnica Europskog parlamenta Liz Lynne kazala je da bi vlada sada trebala "reagirati i ukinuti nepoštenu i diskriminacijsku praksu obvezne dobi za odlazak u mirovinu".