c S
U središtu

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.

20.01.2017 Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. prosinca 2016., donijela je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017. Odluka je 16. prosinca 2016. objavljena u Narodnim novinama br. 118/16, a stupila je na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama, dakle, 17. prosinca 2016.

Ovlaštenje za donošenje

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017. donesena je na temelju članka 74. Zakona o strancima (Narodne novine, br. 130/11 i 74/13, u nastavku: ZOS).

Odredbom članka 74. stavak 1. ZOS-a propisano je da Vlada Republike Hrvatske Odlukom utvrđuje godišnju kvotu za zapošljavanje stranaca, i to najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu. Ta kvota utvrđuje se za produljenje već izdanih dozvola i novo zapošljavanje.

Prijedlog godišnje kvote za zapošljavanje stranaca izrađuje ministarstvo nadležno za rad, a na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore te predstavnika socijalnih partnera (članak 74. stavak 2. ZOS-a).

Godišnja kvota za zapošljavanje stranaca utvrđuje se u skladu s migracijskom politikom i stanjem na tržištu rada, a njome se utvrđuju djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta novo zapošljavanje te broj dozvola za svaku od djelatnosti i zanimanja (članak 74. stavak 3. i 4. ZOS-a).

Međutim, godišnjom kvotom za zapošljavanje stranaca može se utvrditi i kvota za sezonsko zapošljavanje (članak 74. stavak 5. ZOS-a).

Iz obrazloženja prijedloga Odluke

Prema Obrazloženju prijedloga Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.1, u vezi utvrđivanja godišnje kvote dozvola za novo zapošljavanje stranaca u 2017. godini, proveden je niz aktivnosti koje uključuju analizu broja dozvola izdanih strancima po djelatnostima i zanimanjima, analizu broja nezaposlenih osoba u zanimanjima za koje su izdane dozvole, kao i detaljniju analizu zapošljivosti, odnosno stvarne mogućnosti da se zaposle osobe takvog zanimanja koje su prijavljene kao nezaposlene na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Tim prijedlogom je, uvažavajući pritom iskazane potrebe nadležnih resora, analizu iskorištenosti dozvola, analizu postojeće strukture nezaposlenih osoba i osoba raspoloživih za rad te nemogućnosti zadovoljavanja kadrovskih potreba gospodarstva, predložen broj dozvola koji se ukazuje kao realan prema planiranim poslovnim aktivnostima pojedinih djelatnosti.

Nacrt prijedloga odluke iniciran je prijedlogom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na koji su se svojim prijedlozima i zahtjevima očitovala resorna ministarstva, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska udruga poslodavaca.

Nakon dobivenih očitovanja sazvan je sastanak međuresore radne skupine za izradu prijedloga Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017. koju čine predstavnici sljedećih ministarstava: Ministarstva rada i mirovinskoga sustava; Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta; Ministarstva kulture; Ministarstva znanosti i obrazovanja; Ministarstva turizma; Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja; Ministarstva zdravstva; Ministarstva mora, prometa i infrastrukture; Ministarstva poljoprivrede; Ministarstva unutarnjih poslova te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao i predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i predstavnici socijalnih partnera, odnosno sindikata i poslodavaca.

Prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca za zapošljavanja stranaca u djelatnosti brodogradnje djelomično je prihvaćen imajući u vidu ugovorene poslove brodogradilišta i nedostatak tražene radne snage na domaćem tržištu rada te je stoga predloženo 2.320 dozvola.

Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska udruga poslodavaca predložili su zapošljavanje 10.203 stranca u djelatnosti graditeljstva.

Zbog najavljenih velikih i važnih investicija u turizmu, a imajući u vidu i raspoloživu radnu snagu u Republici Hrvatskoj, u graditeljstvu je predložena kvota od 2.080 dozvola.

Savez samostalnih sindikata Hrvatske djelomično je podržao prijedlog kvote, ali zahtijevali su koordinirani pristup sustavu obrazovanja u odnosu na potrebe tržišta rada kako bi se planirala zanimanja potrebna gospodarskom razvoju Hrvatske.

Svi ostali prijedlozi i zahtjevi nadležnih ministarstava i institucija usvojeni su na način da se vodilo računa o stvarnim potrebama i stanju na tržištu rada, broju nezaposlenih i mogućnostima zapošljavanja raspoložive radne snage na tržištu Republike Hrvatske.

Imajući u vidu iskorištenje broja produljenih radnih dozvola u 2016. godini, Ministarstvo unutarnjih poslova posebno je istaknulo da je za sljedeću godinu potrebno odobriti 1.800 produljenja dozvola.

Utvrđene godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.

Odlukom o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017. utvrđeno je da ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 7.026 dozvola. Ta ukupna godišnja kvota obuhvaća:
- godišnju kvotu za produljenje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj
- godišnju kvotu dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj.

Godišnja kvota za produljenje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 1.800 dozvola, dok godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 5.211 dozvola.

Što se tiče godišnje kvote za novo zapošljavanje od 5.211 dozvola, ona je po djelatnostima utvrđena na sljedeći način:

1.

  poljoprivreda i šumarstvo

  20 dozvola

2.

  brodogradnja

  2.320 dozvola

3.

  graditeljstvo

  2.080 dozvola

4.

  turizam i ugostiteljstvo

  175 dozvola

5.

  kultura

  23 dozvola

6.

  promet

  300 dozvola

7.

  zdravstvo

  15 dozvola

8.

  prerađivačka industrija

  40 dozvola

9.

  metalna industrija

  200 dozvola

10.

  informatika

  38 dozvola

Pored kvota za produljenje već izdanih dozvola za zapošljavanje i kvota za novo zapošljavanje, Vlada je, uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrdila i godišnju kvotu dozvola za sezonsko zapošljavanje. Ona iznosi 15 dozvola za zapošljavanje u poljoprivredi i šumarstvu.

1.800 + 5.211 = 7.026 + 15 dozvola za zapošljavanje u poljoprivredi i šumarstvu

Pregled potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2017. godinu

DJELATNOST

NAZIV ZANIMANJA

BROJ DOZVOLA

  Poljoprivreda

  i šumarstvo

  Pomoćni stočar i pastir

20

  Sezonsko zapošljavanje –
cjepljari voćaka i vinove loze

15

Ukupno:

35

  Brodogradnja 

  Ravnač

5

  Brusač/Čistač kovina

290

  Brodomonter

400

  Zavarivač

490

  Brodocjevar

210

  Brodoskelar

205

  Elektrozavarivač

400

  Bravar

40

  Bojadiser/Antikorozist

280

Ukupno:

2.320

  Graditeljstvo

  Tesar

700

  Zidar

250

  Armirač

450

  Monter suhe gradnje-knaufer

40

  Soboslikar-ličilac

50

  Betonirac

120

  Elektroinstalater

20

  Krovopokrivač

100

  Fasader

170

  Keramičar

100

  Rukovatelj kranom

80

Ukupno:

2.080

  Turizam i   ugostiteljstvo

  Turistički animator

30

  Turistički zastupnik

30

 Kuhar      nacionalne    kuhinje

  Japan

5

  Koreja

3

  Srednja i
  Južna Amerika

28

  Ostali

14

  Maser posebnih vrsta masaža

60

  Instruktor ronjenja

5

Ukupno:

175

  Kultura

  Baletni umjetnik

12

  Orkestralni umjetnik

8

  Operni pjevač

3

Ukupno:

23

  Promet

 Vozač teretnih vozila u    međunarodnom prijevozu

190

  Vozač autobusa

110

Ukupno:

300

  Zdravstvo

 Doktor medicine sa    specijalističkom naobrazbom

4

 Doktor dentalne medicine
 sa specijalističkom naobrazbom

4

 Doktor medicine

7

Ukupno:

15

 Prerađivačka    industrija

 Programer za strojeve u  pletionici/tkaonici Shima ili za  druge specijalizirane strojeve

5

 Specijalist mehaničar za strojeve  u pletionici/tkaonici Shima ili za  druge specijalizirane strojeve

5

 Modelar obuće

30

Ukupno:

40

 Metalna industrija

  Zavarivač

100

  Bravar

100

Ukupno:

200

  Informatika

  Softverski inženjer

30

  Sistemski inženjer

3

  Poslovni analitičar

5

Ukupno:

38

5.211 + 15 = 5.226

Razlike u odnosu na Odluku za 2016. godinu

Prema Odluci o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016., ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosila je 3.115 dozvola. Pri tome je godišnja kvota za produljenje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosila 800 dozvola, dok je godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosila 2.300 dozvola. Također je bila utvrđena i godišnja kvota dozvola za sezonsko zapošljavanje, a iznosila je 15 dozvola za zapošljavanje u poljoprivredi i šumarstvu.

DJELATNOST

BROJ DOZVOLA ZA 2016. GODINU

BROJ DOZVOLA
ZA 2017. GODINU

  poljoprivreda i šumarstvo

20

20

  brodogradnja

1.500

2.320

  graditeljstvo

500

2.080

  turizam i ugostiteljstvo

85

175

  kultura

34

23

  promet

123

300

  zdravstvo

15

15

  prerađivačka industrija

18

40

  znanost i obrazovanje
 (samo za 2016. godinu)

5

 

  metalna industrija
 (samo za 2017. godinu)

 

200

  informatika
 (samo za 2017. godinu)

 

38

  UKUPNO

2.300

5.211

Iz ovih podataka proizlazi da se ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj u odnosu na 2016. godinu povećala za 3.911 dozvola.

Naime, proizlazi da se godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj u odnosu na 2016. godinu povećala za 2.911 dozvola. Jednako tako, proizlazi da se povećala i kvota za produljenje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj, i to za 1.000 dozvola, dok je kvota dozvola za sezonsko zapošljavanje ostala ista i iznosi 15 dozvola za zapošljavanje u poljoprivredi i šumarstvu i u 2016. i u 2017. godini.

Kod dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj, znatno povećanje vidljivo je u djelatnostima brodogradnje, graditeljstva, turizma i ugostiteljstva, prometa, prerađivačkoj industriji. U zdravstvu je broj ostao isti, a u djelatnosti kulture smanjen je broj dozvola.

Kada se promjene u broju dozvola detaljnije analiziraju, odnosno prema zanimanjima unutar pojedine djelatnosti, uočava se velik porast broja dozvola, primjerice, kod brodomontera (sa 200 na 400), zavarivača u brodogradnji (sa 30 na 490), brodocjevara (sa 150 na 210), tesara (sa 150 na 700), zidara (sa 60 na 250), armirača (sa 100 na 450), betoniraca (sa 40 na 120), krovopokrivača (sa 30 na 100), fasadera (sa 50 na 170), keramičara (sa 20 na 100), turističkih animatora (sa 10 na 30), turističkih zastupnika (sa 5 na 30), masera (sa 35 na 60), vozača teretnih vozila u međunarodnom prijevozu (sa 70 na 190), a pojavila se potreba, primjerice, za rukovateljima kranom (80), vozačima autobusa (110), zavarivačima (100) i bravarima (100) u metalnoj industriji te softverskim inženjerima (30) i dr.

Obveze izvještavanja

Odlukom o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017. propisana je obveza tijela nadležnog za izdavanje dozvola strancima da jednom u tri mjeseca dostavi podatke o izdanim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2017. godinu, koji je sastavni dio ove odluke.

Također je određeno da Hrvatski zavod za zapošljavanje, na temelju prikupljenih podataka o broju produljenih i izdanih dozvola strancima, dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote iz članka 74. ZOS-a odobrit će se strancu koji ispunjava uvjete iz članka 54. ZOS-a te priloži:
1. ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaz o radu
2. dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca
3. dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj (članak 75. ZOS-a).

Prema odredbama članka 54. ZOS-a, strancu će se privremeni boravak odobriti ako:
1. dokaže svrhu privremenog boravka
2. ima valjanu putnu ispravu
3. ima sredstva za uzdržavanje
4. ima zdravstveno osiguranje
5. nema zabranu ulaska i boravka u RH
6. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje (članak 54. ZOS-a).

Napominje se da nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji treba voditi računa da se uvjeti koje osoba mora ispunjavati da bi joj se odobrio privremeni boravak u RH razlikuju ovisno o tome radi li se o državljaninu treće države2 ili državljaninu države članice Europskog gospodarskog prostora3, kao i o tome jesu li propisana ograničenja na zapošljavanje.

Franciska Dominković, sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
________________________________

1 Prijedlog ove odluke objavljen je na internetskoj stranici: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2016/11%20sjednica%2014%20Vlade//11%20-%202.pdf

2 Državljanin treće države je stranac koji nema državljanstvo države članice Europskog gospodarskog prostora (čl. 2. t. 12. ZOS-a).

3 Državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora je stranac koji ima državljanstvo jedne od država članica Europskog gospodarskog prostora (čl. 2. t. 11. ZOS-a). Odredbe ZOS-a koje se odnose na državljane država članica Europskog gospodarskog prostora, prema čl. 153. st. 3. ZOS-a, odnose se i na državljane Švicarske Konfederacije, dakle, odnose se na državljane država članica Europske unije, Republike Island, Kraljevine Norveške, Kneževine Lihtenštajn i Švicarske Konfederacije.