c S
U središtu

Nova osnovica za obračun plaće u javnim službama

25.01.2017 Na sjednici održanoj 29. prosinca 2016., na temelju članka 2. Zakona o osnovici plaće u javnim službama Vlada Republike Hrvatske donijela novu Odluku o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama. Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 123/16, a stupila je na snagu 1. siječnja 2017.

Zakonom o osnovici plaće u javnim službama propisan je način određivanja osnovice plaće u javnim službama, koja se sukladno odredbama toga Zakona utvrđuje kolektivnim ugovorom zaključenim između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi, a ako kolektivni ugovor nije potpisan do donošenja državnog proračuna Republike Hrvatske za narednu godinu, osnovicu plaće u javnim službama određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom (članak 2. Zakona).

Kada se spominje kolektivni ugovor zaključen između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi treba naglasiti da je Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 141/12, 150/13 i 153/13), kojim se utvrđuju prava i obveze zaposlenih u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama, sklopljen 12. prosinca 2012., na snazi je bio do 12. prosinca 2016., odnosno u produljenoj je primjeni do 12. ožujka 2017.

Postupak pregovora o sklapanju izmjena i dopuna tog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama pokrenut je Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 16. ožujka 2016. te su intenzivniji pregovori u vezi usklađivanja osnovice za plaće vođeni tijekom studenoga i prosinca 2016. godine. Budući da tijekom pregovora između Pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske i predstavnika sindikata javnih službi, a prije donošenja državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, nije postignut dogovor oko izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora, u okviru kojih bi bilo riješeno pitanje usklađivanja osnovice za plaće, Vlada Republike Hrvatske ocijenila je da je osnovicu za obračun plaće potrebno utvrditi Odlukom Vlade Republike Hrvatske, a što je kao način određivanja osnovice plaće u javnim službama predviđeno Zakonom o osnovici plaće u javnim službama.

Početkom primjene nove Odluke, iako to u njoj nije izričito navedeno, prestaje vrijediti Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, broj 40/09) koja se primjenjivala od 1. travnja 2009. i kojom jeosnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđena u visini od 5.108,84 kune bruto počevši s plaćom za mjesec travanj 2009. godine koja je bila isplaćena u mjesecu svibnju 2009. godine. Odluka iz 2009. godine primjenjuje se i u siječnju 2017. godine, budući da će se na temelju nje plaća u javnim službama isplatiti još i za prosinac 2016. godine.

Prema novoj Odluci osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.211,02 kune bruto i primjenjuje se od 1. siječnja 2017., počevši s plaćom za mjesec siječanj 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2017. Dakle, Republika Hrvatska, kao poslodavac, donijela je odluku o uvećanju osnovice za obračun plaća svojim zaposlenicima u javnim službama za 2%. Tako se aktualni iznos osnovice za obračun plaća u javnim službama uvećava sa 5.108,84 kune na novi iznos osnovice od 5.211,02 kune, odnosno za 102,18 kuna.