c S
U središtu

Subvencije stambenih kredita

14.07.2017 Dugo iščekivani Zakon o subvencioniranju stambenih kredita izglasan je 30. lipnja 2017. u Hrvatskom saboru, objavljen je i stupit će na snagu 15. srpnja. Svrha Zakona je poticanje demografske obnove društva, urbana regeneracija naselja i smanjenje iseljavanja mladih obitelji iz RH koje je doseglo alarmantne razmjere među ostalim i zbog nemogućnost građana da pod povoljnim uvjetima steknu vlastitu nekretninu.

Razlozi za donošenje Zakona su i revitalizacija zapuštenih stambenih prostora i poticanje demografske obnove društva. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, koji su izneseni u Prijedlogu Zakona, svake godine značajno se povećava broj ljudi koji napuštaju Hrvatsku u potrazi za boljim životnim uvjetima uz već godinama negativnu stopu prirodnog prirasta stanovništva.

Prema zakonskom rješenju, mjesečni iznos koji kupac plaća kreditnoj instituciji iznosi pola od ukupnog iznosa obroka ili anuiteta dok efektivna kamatna stopa (EKS - kamatna stopa koja odražava ukupan trošak kredita – kamatu i razne naknade, osiguranja i sl.), ne može biti viša od 3,75% na godišnjoj razini u prve četiri godine otplate kredita. Drugu polovinu kreditnim institucijama plaća Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN, i to unaprijed za tekuću kalendarsku godinu.

Povoljna kamatna stopa po proteku prve četiri godine otplate, a u daljnje dvije godine, može biti uvećana najviše za 10% od kamatne stope određene za prve četiri godine otplate.

Prijašnjim zakonom koji je uređivao isto pitanje - Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita, maksimalna kamatna stopa iznosila je 4,95% uz isti zaštitni mehanizam za sljedeće dvije godine.

Ako podnositelj zahtjeva ili član njegovog domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet od najmanje 50% te je osoba upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, njemu se rok subvencioniranja kredita produljuje za jednu godinu dok se za svako posvojeno ili rođeno dijete u četverogodišnjem razdoblju subvencioniranja rok produljuje za dvije godine.

Da bi se građaninu subvencionirao dio kredita, moraju se kumulativno ispuniti sljedeći uvjeti:

- da osoba u trenutku predaje zahtjeva nije starija od 45 godina

- da osoba ima prebivalište u Republici Hrvatskoj

- da osoba ispunjava uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija

- da osoba odnosno njezin bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nemaju stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koju prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno radi gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja

- da se radi o stanu ili kući i da cijena s PDV-om po m² neto korisne površine stana ili kuće nije veća od 1.500 eura u kunskoj protuvrijednosti (cijena može biti i viša, ali se razlika neće subvencionirati)

- da visina kredita ne prelazi 100.000 eura i da rok otplate nije kraći od 15 godina (kredit može biti i veći, ali u tom slučaju njegova razlika se ne subvencionira)

- da stanovi i kuće nisu izgrađeni u okviru programa društveno poticane stanogradnje za čiju gradnju Republika Hrvatska daje zajam javnih sredstava.

Zakonodavac je, kao podatke bitne za izračun maksimalne visine kredita i cijene kvadrata, uzeo podatke Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore prema kojima je prosječna prodajna cijena stanova i kuća za 2016. godinu na području Republike Hrvatske iznosila 1.100 eura po metru kvadratnom, a na području Jadrana 1.500 eura po metru kvadratnom.

Za provedbu mjera subvencije Republika Hrvatska je u 2017. godini osigurala 17.5 milijuna kuna dok je procijenjeno da će na ime poreza na promet nekretnina i poreza na dodanu vrijednost u proračun sjesti oko 95 milijuna kuna.

Prema tvrdnjama banaka u Republici Hrvatskoj, već nekoliko mjeseci ne jenjavaju upiti građana vezani za stambene kredite koje bi subvencionirala država. Interes za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita, koji će biti realizirani putem Agencije za promet nekretninama, pokazala je i većina hrvatskih kreditnih institucija te se već nekoliko mjeseci užurbano pripremaju kalkulacije i ponude kredita za potencijalne korisnike.

Kreditne institucije koje će sudjelovati u programu nakon javnog prikupljanja ponuda odabire APN te će njihov popis biti objavljen na službenim stranicama agencije i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Odabrane kreditne institucije s Republikom Hrvatskom sklapaju ugovor kojim se obvezuju davati subvencionirane kredite i s tim u vezi obavljati poslove pod uvjetima i na način uređen Zakonom. U ime Republike Hrvatske ugovore sklapa APN.

Subvencioniranje kredita građani mogu zatražiti po objavi javnog poziva koji u „Narodnim novinama“ objavljuje Agencija, a najkasnije do 31. srpnja 2018.

Neven Brkić, dipl. iur.