c S
U središtu

Što se smatra radnim iskustvom i kako ga dokazati

04.08.2017 U oglasima za posao često se navodi za koje se radno mjesto zapošljava, koje su obveze, dužnosti i odgovornosti pojedinog radnog mjesta, koji su uvjeti koje budući zaposlenik mora ispuniti, eventualna natječajna procedura (testiranje, intervju i sl.). U tim oglasima jedna od stavki može biti i uputa kandidatima o tome da trebaju priložiti dokaze o radnom iskustvu. Kako dokazati radno iskustvo, odnosno koje se sve isprave i dokumenti mogu smatrati dokazima radnog iskustva te što se sve uopće može smatrati radnim iskustvom?

O tom pitanju izjasnilo se Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, mišljenjem od 27. kolovoza 2015.

U mišljenju je navedeno da je sukladno odredbi članka 130. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14) poslodavac dužan u roku od osam dana na zahtjev radnika izdati potvrdu o vrsti poslova koje obavlja i trajanju radnog odnosa, odnosno u roku od petnaest dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.

Dakle, radnika treba uputiti (bivšem) poslodavcu sa zamolbom izdavanja spomenute potvrde (ako mu je nije ranije dostavio).

Također, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava skreće pozornost da kandidatu na natječaju u svrhu dokazivanja radnog iskustva ujedno mogu poslužiti drugi dokumenti, odnosno isprave koji  pobliže opisuju njegovo radno mjesto ili preciziraju poslove na kojima je radnik prethodno radio. Takvi dokumenti mogu biti, primjerice, raniji ili sadašnji ugovor o radu, druge potvrde ili izjave poslodavaca, odnosno nadređenih osoba (s eventualnim prilozima koji bi potvrđivali njihov radnopravni status kod poslodavca), preporuke i slično.

Još bismo dodali da kao dokaz o radnom iskustvu može poslužiti preslika radne knjižice (za razdoblja rada koja su se vodila u radnoj knjižici - do 1.7.2013.), a nakon toga datuma, radi dokazivanja radnog iskustva svakako treba u nadležnom uredu HZMO-a ishoditi elektronički zapis o podacima iz radnog odnosa, temeljem Pravilnika o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (Narodne novine, broj 32/15).

Poslodavac može provjeriti vjerodostojnost elektroničkog zapisa očitavanjem bar-koda ili upisom broja ispod bar-koda te upisom kontrolnog broja u predviđena polja za to na internetskoj stranici HZMO-a.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava također je u jednom drugom Mišljenju zauzelo stajalište da radno iskustvo potrebno za obavljanje određenog posla može obuhvaćati, osim vrste poslova i duljine trajanja radnog odnosa, i druge oblike obavljanja poslova za naručitelje posla. Primjerice: izvršenje djela, izrada autorskog djela, obavljanje rada putem studentskog ugovora i slično.