c S
U središtu

Elektronički porezni nadzor

27.10.2017 Ubrzana informatizacija u poslovanju poduzetnika omogućila je upravljanje i kontrolu vlastitog poslovanja uporabom elektroničkih poslovnih aplikacija. Paralelno s razvojem aplikacija u poslovanju razvijani su i alati za analizu poslovnih sustava koji se upotrebljavaju u reviziji, controllingu i drugim područjima analize poslovanja, kao i u poreznom nadzoru. Danas je primjena aplikacija za praćenje poslovanja vrlo široka, od jednostavnijih za potrebe fizičkih osoba, malih tvrtki, pa do integralnih aplikacija za velike tvrtke, koje pokrivaju cjelokupno poslovanje.

Budući da provođenje klasičnog poreznog nadzora nije posve udovoljavalo raznovrsnim mogućnostima suvremene tehnologije u smislu elektroničkog poslovanja i uvođenja informatizacije u službama državne uprave, Porezna uprava uvela je elektronički porezni nadzor u porezni sustav RH. Hrvatska Porezna uprava za provedbu e-nadzora primjenjuje računalni program ACL (Audit Command Language) koji omogućuje kontrolu svih podataka nadziranog obveznika i osigurava dokumentiranje ukupnog postupka čuvanjem „loga“ tako da se svaki korak bilježi u logu i na taj način omogućuje pregled, dokumentiranje i ponavljanje provedene analize, a jedan je od vodećih GAS (General Audit Software) za prikupljanje i analizu podataka, izvještavanje, otkrivanje prijevara i kontinuirani nadzor.

E-nadzor je provjera (kontrola) računovodstvenih transakcija i njihovih izvora obrađenih računalno, uz primjenu metoda analize, procjene i testiranja, uz pomoć računalnih programa koji je dio poreznog nadzora podijeljen na cjeline ovisno o tijeku i aktivnostima za vrijeme nadzora. Faze nadzora uključuju planiranje, početak nadzora, utvrđivanje i evidentiranje činjenica o sustavu i podacima, zahtjev za dostavu podataka i testiranje dobivenih podataka, obradu datoteka i njihovu analizu te izvještavanje o rezultatima analize. Nakon e-nadzora u najvećem broju slučajeva slijedi klasični nadzor, tijekom kojega se provjerava konkretna dokumentacija na koju ukaže provjera alatima e-nadzora.

Pravna osnova provedbe e-nadzora

Temelj e-nadzora u zakonodavnom smislu je prvenstveno Zakon o računovodstvu (78/15, 134/15, 120/16) kojim je u članku 8. stavku 1. određeno da se knjigovodstvenom ispravom smatra svaki elektronički zapis o poslovnom događaju te da svaki poduzetnik koji poslovne knjige i knjigovodstvene isprave pohranjuje pomoću elektroničkih aplikacija mora omogućiti tijelu koje obavlja nadzor pravo pristupa, preuzimanja i uporabe tih knjigovodstvenih isprava sukladno člancima 10. i 14. Zakona o računovodstvu.

Također, Opći porezni zakon (NN 115/16) u članku 67. propisuje način na koji su dužni postupati porezni obveznici koji vode knjigovodstvo u elektroničkom obliku kako bi bilo osigurano da podaci pohranjeni na taj način vjerodostojno iskazuju poslovni događaj koji opisuju.

Nadalje, podzakonski akt koji operativno utječe na tijek e-nadzora je Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 30/17) gdje se detaljno opisuje oblik, sadržaj, rok i način dostave poslovnih knjiga, evidencija, izvješća i drugih podataka koji se čuvaju u elektroničkom obliku (članci 18. do 31. Pravilnika).

Nestankom papirnatih oblika dokumentacije, e-nadzor sve će više dobivati na važnosti, stoga je važan trend usvajanja poslovnih aplikacija za ispitivanje i provjeru cjelokupnih podataka sadržanih u bazama podataka s pripadajućim transakcijama, što je bitna prednost u odnosu na klasične provjere osobito u većim tvrtkama s velikim brojem poslovnih događaja.

Ana Paštrović, mag. iur.