c S
U središtu

Odlazak učenika na terensku nastavu

20.02.2019 Pri izvođenju terenske (izvanučioničke nastav) primjenjuju se odredbe Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, br. 67/2014, 81/2015) – u daljnjem tekstu: Pravilnik; i Zakona o pružanju usluga o turizmu (Narodne novine, br. 130/2017) – u daljnjem tekstu:  Zakon o pružanju usluga.

Terenska nastava je oblik izvanučioničke nastave koju školske ustanove planiraju godišnjim planom i programom i/ili školskim kurikulumom za svaki razredni odjel. Pravilnik propisuje da je izvanučionička nastava oblik nastave koji se izvodi izvan školske ustanove, a to su školski izleti, školske ekskurzije, terenska nastava i škola u prirodi.1

Izvanučionička nastava može trajati više dana ili može biti organizirana kao poludnevni ili cjelodnevni odlazak učenika i učitelja u mjesto u kojem je škola ili izvan njega. Prema Pravilniku, u aktivnostima izvanučioničke nastave i drugim odgojno – obrazovnim aktivnostima izvan škole korisnici usluga su učenici koji sudjeluju u izvanučioničkoj nastavi i njihovi roditelji/skrbnici/udomitelji, učitelji, stručni suradnici te ravnatelji, a davatelji usluga su turističke agencije, kulturne ili javne ustanove te druge pravne i fizičke osobe koje mogu sudjelovati u provedbi izvanučioničke nastave.2

Samostalna organizacija izvanučioničke / terenske nastave

Školska ustanova može organizirati terensku nastavu samostalno ili uz pomoć davatelja usluge. Kada se radi o višednevnoj izvanučioničkoj nastavi tada školska ustanova mora angažirati davatelja usluge sukladno propisima koji uređuju promet, pružanje usluga u turizmu i drugim propisima, te obavezno objavljuje javni poziv za ponude na naslovnoj internetskoj stranici školske ustanove.

Člankom 12. Pravilnika propisano je da školska ustanova može samostalno organizirati posjet kulturnim, i javnim ustanovama te sudjelovanje u kulturnim i sportskim događanjima, i poludnevne i jednodnevne školske izlete i terensku nastavu, kao i druge aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja odgojno – obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti školske ustanove. Pri organizaciji navedene  izvanučioničke nastave školska ustanova može angažirati i davatelja usluga, a kada samostalno organizira aktivnosti to mora biti u skladu s propisima koji uređuju promet, pružanje usluga u turizmu i drugim propisima.

Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, br. 130/2017)  propisuje da je izlet kombinacija najmanje dviju pojedinačnih usluga za potrebe istog putovanja ili odmora, koje se sastoje od prijevoza ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga, a traje manje od 24 sata i ne uključuje noćenje.

Znači kada školska ustanova samostalno organizira  izvanučioničku / terensku nastavu (npr. posjet nacionalnom parku, muzeju, posjet zoološkom vrtu, eko – gospodarstvu sa organiziranim ručkom i radionicom za djecu i sl.) tada će učitelj/ica izravno dogovoriti dolazak i aktivnosti za učenike. Prijevoz koji je potrebno dogovoriti za odlazak na takvu aktivnost izvanučioničke/terenske nastave potrebno je dogovoriti i organizirati u skladu sa propisima.

Učitelj/ica će informirati roditelje o odlasku na izvanučioničku nastavu, organiziranom prijevozu, aktivnostima tijekom izvanučioničke nastave i o troškovima. U skladu sa Člankom 5. Pravilnika, za odlazak na izvanučioničku nastavu potrebno je zatražiti pisanu suglasnost roditelja tri dana prije njegova izvođenja.3 Za organizaciju izvanučioničke nastave, koji uključuju trošak prijevoza i ulaznice, ručka, ili druge usluge i školske ustanove su se dužne pridržavati obveza koje su propisane Zakonom o pružanju usluga u turizmu i obvezne koristiti samo prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani.

Nadalje, dužne su objaviti učenicima i roditeljima/skrbnicima cijenu svake pojedine usluge i pridržavati se tih uvjeta, sadržaja i cijena, te za svaku izvršenu uslugu korisniku mora biti izdan račun, karta ili potvrda s brojem kojim se potvrđuje primitak uplate, kako je propisano člankom 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu. Usluge prijevoza roditelji mogu platiti ili direktno prijevozniku putem uplatnice ako je tako dogovoreno, ili može biti ugovorena uplata školi, te onda škola plaća račun prijevoznika, a kod plaćanja ulaznica za posjete muzejima i drugim ustanovama, dokaz plaćanja je karta odnosno ulaznica.

Izuzeće od primjene Zakona o pružanju usluga u turizmu

Postoje i izuzeci od primjene Zakon o pružanju usluga u turizmu, a koja se odnosi i na odgojno – obrazovane ustanove, a to je da se odredbe Zakona ne primjenjuju na putovanja bez koja bez svrhe stjecanja dobiti organiziraju škole i druge odgojno – obrazovne ustanove koje organiziraju odlazak svojih učenika u sklopu razmjene projekta ili suradnje s drugim odgojno – obrazovnim ustanovama, ili zbog odlaska na natjecanje, te provođenje programa kulturne i javne djelatnosti odgojno obrazovne ustanove ili terensku nastavu ako učenici plaćaju samo uslugu prijevoza. Kada se plaća samo usluga prijevoza, za uslugu prijevoza izdaje se karta odnosno račun, u skladu sa propisima.

Zaključak

Školska ustanova organizira višednevnu izvanučioničku nastavu obvezno na način da angažira davatelja usluga i objavljuje javni poziv. Ako školska ustanova organizira terensku/izvanučioničku nastavu kao izlet ili posjet odnosno kao jednodnevnu ili poludnevnu izvanučioničku nastavu, tada ju može organizirati angažiranjem davatelja usluga ali može to učiniti i samostalno u skladu sa propisima.

Jadranka Bando, dipl. iur.

_______________________________________________________________________

(1) Članak 2. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, br. 67/2014, 81/2015 )

(2) Članak 3. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, br. 67/2014, 81/2015)

(3) Člankom 5. stavkom 3. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, br. 67/2014, 81/2015)  propisano je da  za posjet ili sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama i događajima te drugim aktivnostima koje su u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti školske ustanove potrebno je zatražiti pisanu suglasnost roditelja tri dana prije njegova izvođenja, osim u slučaju da se planira dvodnevni ili višednevni posjet za koji je potrebno tražiti pisanu suglasnost sukladno stavku 2. Pravilnika