c S
U središtu

Nove biometrijske putovnice

01.07.2009 29. lipnja 2009. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, kojim se uvode biometrijske putovnice s elektroničkim nosačem podataka, koji će sadržavati biometriju lica i otiske prstiju.
Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana primjenjuje se od 1. siječnja 2000. i do sada je mijenjan četiri puta, a zadnja izmjena bila je potaknuta i prilagodbom propisima Europske unije.

Naime, Vijeće Europske unije donijelo je Uredbu broj: 2252/2004. od 13. prosinca 2004. o standardima zaštite i biometriji u putovnicama i putnim dokumentima izdanim od strane zemalja članica, kojom je obvezalo države članice da najkasnije do 28.06.2006. započnu s izdavanjem e-putovnica s podacima iz strojno čitljive zone i digitaliziranom fotografijom vlasnika putovnice pohranjenom na beskontaktnom čipu, dok je za integriranje otisaka prstiju na čip ostavljen rok do 28.06.2009.

Kako bi se mogli pravovremeno prilagoditi elektroničkom sustavu provjere autentičnosti putnih isprava u skladu s propisima Europske unije, u Republici Hrvatskoj pokrenut je Projekt uvođenja biometrijskih e-putovnica hrvatskih državljana, te je bilo potrebno izmijeniti i dopuniti važeći Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana.

Tako je člankom 2. izmijenjena definicija putovnice te je propisano da se radi o javnoj ispravi koja mora sadržavati elektronički nosač podataka na koji se, uz ostale osobne podatke, pohranjuju i biometrijske karakteristike nositelja putovnice.

Brisane su odredbe o putnim ispravama hrvatskih državljana koje se odnose na zajedničku putovnicu kao putnu ispravu koja se izdaje grupi od najmanje pet, a najviše 50 građana, za jedno putovanje u određene države, budući da velik broj država ne prihvaća ovu vrstu putne isprave.

Dodane su nove odredbe kojima su propisane kategorije državnih dužnosnika i službenika kojima se izdaju ili se mogu izdati diplomatske i službene putovnice (članak 9.a – 9.k).

Članak 12. izmijenjen je na način da je dobna granica, kod koje se putovnice izdaju s rokom važenja od 10 godina, sa 27 spuštena na 21 godinu. Građaninu koji u razdoblju od 5 godina izgubi dvije ili više putovnica, nova putovnica izdaje se s rokom važenja od godinu dana, kako bi se osobe koje češće prijavljuju nestanak putovnice potaknulo na pažljivije postupanje s putovnicom.

Kako bi se građanima omogućilo da zahtjev za izdavanje putovnice podnose u bilo kojoj policijskoj upravi ili postaji bez obzira na mjesto prebivališta, izmijenjen je članak 20.

Dodan je novi članak 26.a kojim se propisuje što sadrži obrazac putne isprave i koji se osobni podaci pohranjuju na elektronički nosač podataka.

Propisana je obveza ovlaštene pravne osobe koja obavlja tehničku izradu putovnica da upis osobnih podataka u obrazac putovnice i unos u elektronički nosač podataka obavlja u sigurnom okruženju uz poduzimanje tehničkih, kadrovskih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

Nakon upisa i elektroničkog unosa podataka u putovnicu, ovlaštena pravna osoba mora osobne podatke izbrisati iz svoje evidencije.

Također je propisano da će se prilikom zaprimanja zahtjeva za izdavanje putovnice od podnositelja zahtjeva uzimati i otisci prstiju, kao biometrijski podaci koji se uz biometriju lica pohranjuju u elektronički nosač podataka.

Zaštitne mjere koje su propisane uz novčane kazne za prekršaje iz važećeg Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, usklađene s odredbama Prekršajnog zakona.

Putne isprave izdane prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, važe do isteka roka njihovoga važenja.

Pripremila: Ljiljana Drakulić, dipl. iur.