c S
U središtu

Sud EU-a: zabrana korištenja novinskih ulomaka

17.09.2019 Njemačka odredba o zabrani korištenja novinskih ulomaka („snippets”) u tražilicama ako to nije odobrio izdavač nije primjenjiva jer nije bila prethodno dostavljena Komisiji. Naime, riječ je o propisu koji se odnosi na uslugu informacijskog društva i, dakle, o „tehničkom propisu” nacrt kojega se mora dostaviti Komisiji.

Sud Europske unije
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 108/19
U Luxembourgu 12. rujna 2019.
Presuda u predmetu C-299/17 VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google LLC

Njemačko društvo za kolektivno ostvarivanje autorskih prava VG Media podnijelo je pred Landgerichtom Berlin (Zemaljski sud u Berlinu, Njemačka) tužbu za naknadu štete protiv društva Google zbog povrede autorskom pravu srodnih prava koja je počinjena protiv većeg broja njegovih članova, novinskih izdavača. VG Media tvrdi da je Google od 1. kolovoza 2013. na svojoj tražilici i automatiziranoj informativnoj stranici „Google vijesti” koristio novinske ulomke njegovih članova (tzv. „snippets”, odnosno kratki ulomci ili sažeci novinskih tekstova koji su, ovisno o slučaju, bili praćeni slikama) a da pritom nije zauzvrat platio naknadu.

Landgericht Berlin imao je dvojbe u pogledu mogućnosti društva VG Media da se protiv društva Google poziva na relevantnu njemačku odredbu koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2013., a čiji je cilj zaštita novinskih izdavača.

Tom se odredbom zabranjuje samo komercijalnim operatorima tražilica i komercijalnim pružateljima usluga koji na istovrstan način uređuju sadržaj da na raspolaganje javnosti stavljaju novinske proizvode ili njihove dijelove, isključujući pojedinačne riječi ili vrlo kratke ulomke iz teksta.

1

Svojom današnjom presudom Sud odgovara potvrdno.

Odredba poput one o kojoj je riječ predstavlja propis o uslugama informacijskog društva i, dakle, „tehnički propis”.

Naime, ona se izričito odnosi na predmetne usluge, s obzirom na to da je očito da je njezina glavna svrha i cilj zaštita novinskih izdavača od povreda autorskog prava koje se čine posredstvom internetskih tražilica. U tom se okviru čini da se smatrala nužnom isključivo zaštita protiv sustavnih povreda protiv djela internetskih izdavača koje počine pružatelji usluga informacijskog društva.

Ako se takav tehnički propis izričito odnosi na usluge informacijskog društva, njegov se nacrt mora prethodno dostaviti Komisiji. U protivnom se pojedinac može pozivati na njegovu neprimjenjivost.

____________________________________________________________

1
Direktiva 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih standarda i propisa te pravila o uslugama informacijskog društva (SL 1998., L 204, str. 37.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 42., str. 58.), kako je izmijenjena Direktivom 98/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. srpnja 1998. (SL 1998., L 217, str. 18.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 55., str. 11.). Ta je direktiva stavljena izvan snage Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL 2015., L 241, str. 1.), koja je, pak, stupila na snagu 7. listopada 2015., odnosno nakon nastanka činjenica o kojima je riječ u glavnom postupku.