c S
U središtu

Preinaka tužbe temeljem novele Zakona o parničnom postupku 2019.

19.11.2019 Zabrana preinake tužbe nakon zaključenja prethodnog postupka se pokazala iznimno problematična u praksi. Ovogodišnjom novelom ZPP-a to pravilo je ipak promijenjeno, stoga autorica u ovom članku ističe novine koje se tiču preinake tužbe u tijeku parničnog postupka.

Kako je Zakon o parničnom postupku mijenjan s ciljem da se prevladaju uočeni problemi u njegovoj primjeni i unaprijedi sustav ostvarivanja građanskopravne zaštite, izmijenjena su i pravila o preinaci tužbe. Preinaka tužbe jest radnja tužitelja kojom se vrši promjena predmeta spora (tzv. objektivna preinaka), odnosno promjena stranaka (tzv. subjektivna preinaka), zbog koje izmijenjena tužba u objektivnom i/ili subjektivnom smislu nije istovjetna s onom prvobitnom.

Pitanje dopuštenosti preinake tužbe bilo je i tema sastanka predsjednika građanskih odjela županijskih sudova i Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske održanog 15. lipnja 2018., gdje je na pitanje: „Može li se preinačiti tužba povećanjem tužbenog zahtjeva nakon zaključenja prethodnog postupka jer su provedenim vještačenjem utvrđene nove činjenice od kojih ovisi visina tužbenog zahtjeva temeljem kojeg tužitelj preinačava tužbu /povećava tužbeni zahtjev? Može li se u takvim slučajevima primijeniti odredba čl. 299. st. 2. ZPP-a, odnosno iznimka prema kojoj stranke mogu tijekom glavne rasprave iznositi nove činjenice i predlagati nove dokaze ako ih bez svoje krivnje nisu mogle iznijeti odnosno predložiti prije zaključenja prethodnog postupka?“ odgovoreno: „Preinaka tužbe povećanjem tužbenog zahtjeva nakon zaključenja prethodnog postupka, jer su provedenim vještačenjem utvrđene nove činjenice od kojih ovisi visina tužbenog zahtjeva, ne može tražiti ni kao iznimka prema čl. 299. st. 2. Zakona o parničnom postupku“

Dakle, kako je odredba ZPP-a bila iznimno restriktivna, uočeno je da u praksi to predstavlja problem, stoga je zakonodavac dodao st. 2. u čl. 190. ZPP-a koji glasi: „Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, tužitelj može preinačiti tužbu do zaključenja glavne rasprave ako je bez svoje krivnje nije mogao preinačiti do zaključenja prethodnog postupka.,“ a temeljem čl. 117. st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama ZPP-a 2019., izmjena se primjenjuje i na postupke u tijeku.

Iz obrazloženja promjena koje se želi postići ovim pravilom proizlazi da se ovim novim pravilom predlaže mogućnost da tužitelj iznimno može preinačiti tužbu bez pristanka tuženika do trenutka zaključenja glavne rasprave ako je bez svoje krivnje nije mogao preinačiti do zaključenja prethodnog postupka. Dakle riječ je o iznimci, a ne o pravilu da se tužba može preinačiti.

Cijeli stručni članak pod nazivom "Preinaka tužbe temeljem novele Zakona o parničnom postupku 2019." autorice dr. sc. Jelene Čuveljak možete pročitati u našoj rubrici stručni članci.