c S
U središtu

Zakon o obradi biometrijskih podataka

13.12.2019 Zbog djelotvornijeg upravljanja migracijama nastala je potreba objediniti i na sveobuhvatan način ojačati informacijske alate Europske unije za upravljanje granicama, migracije i sigurnost te ih povezati s informacijskim alatima Republike Hrvatske za povezivanje i obradu fizičkih obilježja osobe koja omogućuju njezinu jedinstvenu identifikaciju.

U tom smislu Konačnim prijedlogom Zakona o obradi biometrijskih podataka (dalje: Konačni prijedlog Zakona) propisana je svrha i način obrade biometrijskih podataka, kojom se osigurava zaštita fizičkih osoba od zlouporabe njihovih osobnih podataka, odnosno sprječava mogućnost krađe identiteta.

Biometrijski podaci

Biometrijski podaci su osobni podaci dobiveni posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim ili fiziološkim obilježjima pojedinca koja omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca, kao što su otisci papilarnih linija prstiju, dlanova i stopala, fotografije, prikazi lica, profil DNK-a i šarenica oka (članak 3. Konačnog prijedloga Zakona).

Tijela nadležna za obradu biometrijskih podataka

Sukladno članku 3. Konačnog prijedloga Zakona nadležna tijela ovlaštena za prikupljanje i obradu biometrijskih podataka su ministarstva nadležna za unutarnje poslove, vanjske poslove, poslove pravosuđa te ministarstvo nadležno za poslove obrane u dijelu koji se odnosi na obavljanje vojnopolicijskih poslova sukladno posebnim propisima. Informacijski sustavi Republike Hrvatske koji sadrže biometrijske podatke su: Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatski vizni informacijski sustav i Zatvorski informacijski sustav, a postojeći informacijski sustavi Europske unije koji sadrže biometrijske podatke su: Schengenski Informacijski sustav, sustav EURODAC i Vizni informacijski sustav te je potrebno povezati navedene sustave u svrhu pružanja jedinstvene identifikacije prilikom obrade biometrijskih podataka.

Obrada biometrijskih podataka

U postupcima izdavanja osobnih identifikacijskih isprava, otkrivanja počinitelja kaznenih djela i traganja za počiniteljima kaznenih djela, pronalaska nestale osobe, utvrđivanja identiteta preminule osobe, provjere postojanja ranije registracije podataka o ulasku ili izlasku u države EU-a, biometrijski podaci se obrađuju u svrhu sprječavanja zlouporabe identiteta, na način da se biometrijski podaci prilikom izdavanja osobnih isprava automatizirano uspoređuju s prethodno pohranjenim biometrijskim podacima te iste osobe. U slučaju kada automatizirano uspoređivanje upućuje na moguću zlouporabu, provode se dodatne provjere sukladno već pohranjenim podacima iz nadležnosti tijela pred kojim se vodi postupak i posebnim propisima ovisno o postupku o kojemu se radi.

Zaključak

Kroz najistaknutiju inicijativu Europske unije na području sigurnosti, ovaj Zakon trebao bi osigurati da nadležna tijela imaju brz, dosljedan, sustavan i kontroliran pristup informacijama koje su im potrebne za izvršavanje njihovih zadaća; osigurati rješenje za otkrivanje višestrukih identiteta povezanih s istim skupom biometrijskih podataka, s dvojnom svrhom osiguravanja točne identifikacije osoba i suzbijanja prijevara povezanih s identitetom; olakšati policijskim službenicima provjere identiteta državljana trećih zemalja na državnom području Republike Hrvatske te olakšati i pojednostaviti pristup nadležnih tijela informacijskim sustavima na razini Republike Hrvatske i Europske unije. Cilj Zakona trebao bi biti sprječavanje, otkrivanje, istraživanje i kazneni progon počinitelja teških kaznenih djela i terorizma budući da građani Europske unije i Republike Hrvatske očekuju da su kontrole osoba na vanjskim granicama i unutar schengenskog područja djelotvorne, da omogućuju djelotvorno upravljanje migracijama i pridonose unutarnjoj sigurnosti.

Ana Paštrović mag. iur.