c S
U središtu

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020.

16.01.2020 Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 22. studenoga 2019. godine donijela Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020.

Člankom 74. stavkom 1. Zakona o strancima („Narodne novine“, broj: 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18., dalje u tekstu: ZOS) propisano je da Vlada Republike Hrvatske Odlukom utvrđuje godišnju kvotu za zapošljavanje državljanina trećih zemalja najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu. Kvota se utvrđuje za produženje već izdanih dozvola i novo zapošljavanje.

Međutim, iako je ZOS-om propisano da se Odlukom utvrđuje godišnja kvota za zapošljavanje državljanina trećih zemalja, ona se primjenjuje i na strance, slijedom čega se sukladno nazivu Odluke dalje u tekstu primjenjuje termin – stranac.

Naime, državljanin treće zemlje je osoba koja nema državljanstvo države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije (članak 2. stavak 1. točka 4. ZOS-a), dok je stranac osoba koja nije hrvatski državljanin, a ima državljanstvo države članice EGP-a (EGP – zemlje EU-a, Norveška, Island i Lihtenštajn) i Švicarske Konfederacije, državljanstvo treće zemlje ili je osoba bez državljanstva (članak 2. stavak 1. točka 1. ZOS-a).

Prijedlog godišnje kvote za zapošljavanje stranaca izrađuje ministarstvo nadležno za rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i predstavnika socijalnih partnera (članak 74. stavak 2. ZOS-a).

Godišnja kvota za zapošljavanje stranaca utvrđuje se u skladu sa stanjem na tržištu rada te se istom utvrđuju djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta novo zapošljavanje, kao i broj dozvola za svaku od djelatnosti i zanimanja (članak 74. stavak 3. i 4. ZOS-a).

Godišnjom kvotom za zapošljavanje stranaca može se utvrditi i kvota dozvola za sezonski rad do 90 dana i do šest mjeseci, kao i kvota dozvola za osobe premještene unutar društva (članak 74. stavak 5. ZOS-a).

Prijedlog godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020. iniciran je prijedlogom Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a na temelju broja izdanih dozvola za boravak i rad stranaca po djelatnostima i zanimanjima tijekom 2019. godine te broja i strukture nezaposlenih osoba u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na navedeni prijedlog očitovala su se resorna ministarstva, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora te socijalni partneri.

Imajući u vidu iskorištenje broja produženih radnih dozvola u 2019. godini Ministarstvo unutarnjih poslova istaknulo je da je za sljedeću godinu potrebno odobriti 25.000 produženja već izdanih dozvola. Također, Ministarstvo unutarnjih poslova predložilo je i odobrenje 1.000 dozvola za provođenje strateških investicijskih projekata.

Ukupna godišnja kvota dozvola za 2020. godinu za novo zapošljavanje stranaca, sezonski rad, premještaj osoba unutar društva te provedbu strateških investicijskih projekata u Republici Hrvatskoj iznosi 78.470 dozvola, od toga:

- za sezonski rad u turizmu i ugostiteljstvu te poljoprivredi i šumarstvu – 12.770 dozvola,

- u okviru premještaja unutar društva - 96 dozvola,

- za provedbu strateških investicijskih projekata – 1.000 dozvola,

- za novo zapošljavanje – 64.604 dozvola i to:

kvota

te godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj – 25.000 dozvola.

Pregled potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2020. godinu


DJELATNOST

NAZIV ZANIMANJA

Ukupno

Graditeljstvo

Tesar

5.000

Zidar

5.000

Armirač

2.500

Betonirac

2.000

Rukovatelj građevinskim strojevima

1.050

Kranist

100

Elektroinstalater

900

Elektromonter

500

Krovopokrivač

700

Soboslikar/ličilac

750

Keramičar

1.000

Zavarivač

1.300

Vodoinstalater

400

Fasader

1.500

Geobušač

80

Izolater

600

Vozač

250

Asfalter

200

Mehaničar

100

Stolar

500

Klesar

120

Dimnjačar

50

Podopolagač

300

Pomoćni građevinski radnik

2.800

Građevinski radnik

2.800

Monter

2.800

Ukupno:

33.300

Brodogradnja

Brodomonter

230

Ravnač

5

Elektro zavarivač

120

Zavarivač

205

Bravar 

80

Brodocjevar

160

Brodoskelar

20

AKZ radnik/Bojadiser

80

Brusač i čistač kovina

110

Brodostolar

30

Brodomehaničar

10

Brodoelektričar

40

Vezač tereta

10

Ukupno:

1.100

Turizam i ugostiteljstvo

Turistički animator

250

Maser posebnih vrsti masaža

300

Kuhar  internacionalne kuhinje

200

Kuhar

2.000

Turistički zastupnik

80

Instruktor ronjenja

20

Pomoćni radnik u turizmu

12.000

Konobar

2.450

Recepcioner

200

Pekar

450

Slastičar

200

Spasilac

80

Vozač turističkog vlakića

20

Joga terapeut

10

Liječnik tradicionalne kineske medicine

30

Brijač

30

Spa terapeut

50

Sezonski rad do 6 mjeseci – Pomoćni radnik u turizmu

12.000

Ukupno:

30.370


Kultura

Baletni umjetnik

10

Orkestralni umjetnik

10

Operni pjevač

5

Ukupno:

25

Promet

Vozač teretnog vozila

1.650

Vozač autobusa

400

Vozač motornog vozila

740

Radnik za popravak i održavanje vozila

94

Mehaničar zrakoplova

15

Kabinsko osoblje

5

Ukupno:

2.904

Zdravstvo

Doktor medicine sa specijalističkom naobrazbom

10

Doktor medicine na specijalističkom usavršavanju

15

Doktor medicine

20

Doktor dentalne medicine sa specijalističkom naobrazbom

5

Medicinska sestra/tehničar

30

Dentalni asistent

5

Magistar farmacije

5

Ukupno:

90

Socijalna skrb

Psiholog

5

Logoped

5

Medicinska sestra/tehničar

55

Njegovateljica

80

Fizioterapeut

10

Radni terapeut

10

Socijalni radnik

10

Kuhar

10

Pomoćni kuhar

15

Čistačica

50

Ukupno:

250

Prehrambena industrija

Pekar

500

Djelatnik na preradi ribe

180

Djelatnik u preradi voća i povrća

100

Mesar

425

Slastičar

150

Komercijalist - specijalist za sashimi tržište

5

Vozač dostavnog vozila

25

Serviser strojeva

10

Mlinar

15

Ukupno:

1.410

Prerađivačka industrija

Šivač

180

Kožar

20

Krojač

20

Stolar

190

Pletač aluminijskog ratan namještaja

5

Tapetar

10

Puhač stakla

5

CNC operater

50

Elektroinstalater

20

Elektromonter

20

Pomoćni radnik u proizvodnji

50

Radnik u proizvodnji

320

Ukupno:

890

Poljoprivreda i šumarstvo

Pomoćni stočar i pastir

120

Rukovatelj mehanizacije

80

Šumski radnik

70

Sjekač

110

Radnik na ribarskim plovilima

40

Radnik na orezivanju voćaka i vinove loze

20

Samaraš

20

Poljoprivredni radnik

390

Pastir

10

Radnik u akvakulturi

30

Veterinar

10

Tehničar u poljoprivredi

30

Pomoćni radnik (poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo, šumarstvo)

450

Sezonski rad do 90 dana – radnik u voćarstvu, povrćarstvu i vinogradarstvu

750

Sezonski rad do 6 mjeseci – Cjepljar voćaka i vinove loze

20

Ukupno:

2.150


Metalna industrija

Zavarivač/Elektrozavarivač

630

Bravar/Strojobravar

710

Glodač

15

Tokar

50

Cjevar

120

Lakirer

120

CNC operater

60

Metalurški radnik

120

Mehaničar

50

Monter

180

Instalater

115

Tehničar u metalnoj industriji

15

Rukovatelj u metalnoj industriji

20

Pomoćni radnik u proizvodnji

50

Brusač/čistač kovina

45

Ukupno:

2.300


Informacije i komunikacije

Softverski inženjer

60

Sistemski inženjer

20

Poslovni analitičar

20

Inženjer elektrotehnike

20

Inženjer strojarstva

25

Produkt dizajner

20

Dizajner računalnih igara

10

Administrator baza podataka

10

Projektant informatičkih sustava

10

Tekstopisac/copywriter

40

Dizajner

70

Grafički dizajner

50

Multimedijski programer

100

Stručnjak za digitalno oglašavanje

50

Digitalni analitičar

30

Voditelj projekta

70

Savjetnik za odnose s javnošću

50

Voditelj odjela ljudskih resursa

30

Ukupno:

685


Ekonomija i trgovina

Prodavač/trgovac

1.550

Mesar

50

Vozač

100

Skladištar

190

Cvjećar

10

Ukupno:

1.900

Premještanje osoba unutar društva

Rukovoditelj

40

Stručnjak

38

Pripravnik

18

Ukupno:

96

Strateški investicijski projekti

Sukladno strateškim investicijskim projektima

1.000

Ukupno:

1.000

SVEUKUPNO

78.470

Odlukom o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020. propisano je da tijelo nadležno za izdavanje dozvola strancima ima obvezu dostaviti jednom u tri mjeseca podatke o izdanim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2020. godinu.

Na temelju prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca

Nadalje, građani članica EGP-a i Švicarske ne podliježu režimu radnih dozvola i mogu raditi u Hrvatskoj pod uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane, dok državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ako Zakonom nije drugačije propisano.

Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se državljaninu treće zemlje dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj.  

Sukladno članku 54. ZOS-a, državljaninu treće zemlje će se odobriti privremeni boravak ako:

1. dokaže svrhu privremenog boravka,

2. ima valjanu putnu ispravu,

3. ima sredstva za uzdržavanje,

4. ima zdravstveno osiguranje,

5. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,

6. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote iz članka 74. ZOS-a odobrit će se državljaninu treće zemlje koji ispunjava navedene uvjete iz članka 54. ovoga Zakona te priloži:

1. ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaz o radu,

2. dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti državljanina treće zemlje,

3. dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj.

U odnosu na državljane trećih zemalja, državljani EGP-a i Švicarske konfederacije, kao i članovi njihovih obitelji mogu raditi temeljem potvrde o prijavi privremenog boravka, odnosno boravišne iskaznice. Državljani država članica EGP-a na koje se primjenjuju mjere reciprociteta za rad, uz potvrdu o prijavi privremenog boravka, moraju ishoditi dozvolu za boravak i rad.1

Mirta Brkić-Gverieri, dipl. iur.^ 1 https://gov.hr/moja-uprava/pravna-drzava-i-sigurnost/strani-drzavljani-u-rh/rad-stranaca/1724