c S
U središtu

Evidencija aktivnosti obrade

05.03.2020 Među obavezama koje Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) propisuje nalazi se i obaveza vođenja evidencije aktivnosti obrade. To je interna evidencija koja sadrži informacije o svim aktivnostima obrade osobnih podataka koje provodi voditelj ili izvršitelj obrade.

U ranijem Zakonu o zaštiti osobnih podataka takva evidencija se nazivala zbirka osobnih podataka te je zbirku za svaku obradu osobnih podataka bilo potrebno dostaviti Agenciji za zaštitu podataka. Početkom primjene GDPR-a takva obaveza više nije propisana, već je obveza voditelja i izvršitelja obrade da vode evidenciju i da je daju na uvid nadzornom tijelu prilikom nadzora.

Je li obavezno imati evidenciju?

Iako se ova obaveza primjenjuje samo na one voditelje/izvršitelje obrade u kojima je zaposleno više od 250 osoba, postoje značajne iznimke.

Obaveza vođenja evidencije vrijedi i za svako poduzeće ili organizaciju koja zapošljava manje od 250 ljudi ako:

1) će obrada koju provodi vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika;

2) obrada nije povremena;

3) obrada uključuje posebne kategorije podataka;

4) je riječ o osobnim podacima u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima.

Možemo zaključiti da točka 2. čini obavezu primjenjivom na većinu (ako ne i sva) poduzeća i organizacije, budući da se na većinu njih primjenjuje nacionalni zakon koji čini određene aktivnosti obrade osobnih podatka obaveznima i redovnima. Najočitiji primjer ovoga bila bi obaveza obrade osobnih podataka zaposlenika u svrhu isplate plaća. Priroda ove obaveze čini ovu aktivnost redovnom, za razliku od povremene kako je to određeno u točki 2.

Obavezni sadržaj

Evidencije aktivnosti obrade trebale bi biti iscrpan popis svih aktivnosti obrade koje voditelji i izvršitelji obrade provode. Sljedeće informacije navedene su u čl. 30. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka kao obavezan sadržaj za svaku evidenciju aktivnosti obrade koju vodi voditelj obrade:

 • ime i kontaktne podatke voditelja obrade, zajedničkog voditelja obrade, predstavnika voditelja obrade i službenika za zaštitu podataka;
 • svrhe obrade;
 • kategorije ispitanika i kategorije osobnih podataka;
 • kategorije primatelja;
 • prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju;
 • rokove za brisanje;
 • tehničke i organizacijske sigurnosne mjere.

Sukladno čl. 32. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka izvršitelji obrade dužni su voditi evidenciju aktivnosti obrade koja sadržava:

 • ime i kontaktne podatke jednog ili više izvršitelja obrade i svakog voditelja obrade u čije ime izvršitelj obrade djeluje;
 • kategorije obrade koje se obavljaju u ime svakog voditelja obrade;
 • prijenos osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju;
 • tehničke i organizacijske sigurnosne mjere.

Dodatni sadržaj

Ovo svakako ne sprječava voditelje i izvršitelje obrade da uključe i neke druge informacije u svoje evidencije. Međutim, evidencija aktivnosti obrade ne bi trebala sadržavati previše informacija. Evidencija bi trebala biti uredna, jednostavna i razumljiva. Postoje dva glavna razloga za to.

Prvi se tiče obaveze voditelja i izvršitelja obrade, propisane u čl. 30. st. 4. GDPR-a, da učine evidenciju dostupnom nadzornim tijelima na njihov zahtjev. U najboljem je interesu voditelja/izvršitelja obrade da nadzornim tijelima učini svaki namjeravani nadzor lakšim. Budući da je evidencija aktivnosti obrade najvjerojatnija početna točka provedbe svakog nadzora, taj postupak bit će toliko brži i jednostavniji ako se evidencija vodi u urednom, skoro minimalističkom obliku.

Drugi razlog je da se pomogne voditelju/izvršitelju obrade da drži svoje aktivnosti obrade i usklađenost s GDPR-om pod kontrolom. Evidencija aktivnosti obrade trebala bi biti slika usklađenosti s GDPR-om te bi trebala biti vođena na način da se nove informacije jednostavno unose.

Redovito ažuriranje aktivnosti obrade od velike je važnosti. Neuspješno održavanje evidencije jednostavnom, urednom i redovito ažuriranom ubrzo bi dovelo do situacije u kojoj bi bilo potrebno uložiti mnogo vremena i truda da bi se stvari dovele u red.

Oblik

Što se tiče oblika evidencije, GDPR propisuje da to bude pisani oblik, što uključuje i elektronički oblik. U tu svrhu, Microsoft Excel tablice su najpopularniji alat. Neka nacionalna nadležna tijela objavila su svoju vlastitu verziju predloška evidencije aktivnosti obrade.

Ovo su dva primjera od francuskog (CNIL) i britanskog (ICO) nadležnog tijela:

- CNIL: https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/record-processing-activities.ods

- ICO: https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2172937/gdpr-documentation-controller-template.xlsx

Voditelji/izvršitelji obrade bi trebali odrediti osobe koje su zadužene za vođenje evidencije. Ako voditelj/izvršitelj imaju imenovanog službenika za zaštitu podataka, obično će ta osoba biti zadužena za vođenje evidencije.

Preporučljivo je i uspostaviti obavezu da se redovno obavijesti osoba zaduženu za vođenje evidencije o svakoj promijeni na aktivnostima obrade (novi izvršitelj obrade, nove kategorije ispitanika, nova internetska stranica i sl.) kako bi se evidencije mogle ažurirati što je češće moguće.

Imati valjanu evidenciju aktivnosti obrade trebala bi biti glavna briga kad je u pitanju usklađenost s GDPR-om. Ne samo da je to pravna obveza, već je i koristan alat za nadzor usklađenosti.

Marija Bošković Batarelo, LL.M. Pravo i tehnologija