c S
U središtu

NE PROPUSTITE: donosimo ključne informacije o radu pravosudnih tijela u vrijeme trajanja ugroze od epidemije i posljedica potresa

18.03.2020 Ovdje možete na jednom mjestu pročitati sve o radu u pravosudnim i kaznenim tijelima u okolnostima ugroze od epidemije i posljedica potresa u Zagrebu.

Općinski sud u Rijeci uveo rad prijepodne i poslijepodne

Općinski sud u Rijeci uveo je rad prije i poslije podne za sve svoje službenike od 18. svibnja 2020. godine.

Zbog povećanog opsega posla, povećanog preljeva predmeta te nemogućnost smještaja i organizacije nesmetanog rada svih sudaca, službenika i namještenika Općinskog suda Rijeci (Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka) uvodi se rad prije i poslije podne za sve njegove zaposlenike.

Predsjednica Općinskog suda Rijeka će organizirati rad svih zaposlenika.

Rad prije i poslije podne za službenike Općinskog suda trajati će dok za to bude postojala potreba.

_____________________________________________________________

Uveden rad prijepodne i poslijepodne Zemljišnoknjižnom i Posebnom zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Splitu

 

Zemljišnoknjižni odjel u Splitu i Posebni zemljišnoknjižni odjel u Kaštel Lukšiću uveo je rad prije i poslije podne od 18. svibnja 2020. godine.

 

Zbog povećanog opsega posla, velikog broja neriješenih zemljišnoknjižnih predmeta te s obzirom na nemogućnost smještaja i organizacije nesmetanog rada zaposlenika, rad prije i poslije podne se uvodi za službenike raspoređene na rad u  Zemljišnoknjižni odjel u Splitu (Gundulićeva 29, 21000 Split) te Posebni zemljišnoknjižni odjel u Kaštel Lukšiću (Obala kralja Tomislava 2, 21215 Kaštel Lukšić).

 

Predsjednica Općinskog suda Split će organizirati rad spomenutih zaposlenika. Rad prije i poslije podne za službenike odjela trajati će dok za to bude postojala potreba.

Izvor: Ministarstvo pravosuđa

__________________________________________________________


Nakon potresa u Zagrebu službenici Ministarstva pravosuđa su zajedno s građevinskim stručnjacima izašli su na teren u obilazak oštećenih zgrada pravosudnih i kaznenih tijela te su (do sada) utvrdili:

Pravosudna tijela:

 • Općinski kazneni sud u Zagrebu, Ilica 207 – siguran za uporabu 
 • Općinski kazneni sud u Zagrebu, Odjel za mladež, Ilica 207 – siguran za uporabu
 • Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, Kazneni odjel, Selska 2 - siguran za uporabu, potrebna je sanacija dimnjaka koja kreće uskoro
 • Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, Građansko-upravni odjel, Trg bana J. Jelačića 6 – nije za uporabu
 • Državno odvjetništvo RH, Gajeva 30a – djelomično za uporabu
 • Županijski sud u Zagrebu, Trg N.Š. Zrinskog br. 5 - privremeno neuporabljiv dok se ne otklone oštećenja
 • Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II (ulaz iz Petrinjske 8) - privremeno neuporabljiv dok se ne otklone oštećenja
 • Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva ul.br.11 - djelomično za uporabu
 • Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg N. Š. Zrinskog br. 3 - privremeno neuporabljiv dok se ne otklone oštećenja
 • Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Vlaška ulica 116 - siguran za uporabu
 • Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Frankopanska 16 - siguran za uporabu
 • Probacijski ured Zagreb I, Trg kralja Tomislava 17 - privremeno neuporabljiv dok se ne otklone oštećenja
 • Visoki prekršajni sud Repubike hrvatske, Augusta Šenoe 30 - djelomično uporabljiv do izvršenja sanacije

Kaznena tijela:

 • Zatvorska bolnica u Zagrebu, Svetošimunska cesta 107 – manja materijalna šteta u vidu opadanja žbuke što ne ugrožava nesmetani nastavak svih radnih procesa, sigurna za uporabu

Ostala kaznena tijela na području zahvaćenom potresom nisu pretrpjela štetu.

________________________________

Preporuke Ministarstva pravosuđa za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19) od 17. ožujka 2020.

Ove preporuke primjenjuju se za vrijeme trajanja epidemije koronovirusa COVID-19.

Nakon komunikacije i koordinacije sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske, a u vezi praćenja aktualnih epidemioloških pokazatelja o povećanom riziku od bolesti uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) u Republici Hrvatskoj sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite te temeljem utvrđenih slučajeva da su pojedini pravosudni dužnosnici i službenici zaposleni u pravosudnim tijelima bili su posrednom ili neposrednom kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19, u svrhu zaštite zdravlja svih zaposlenih u pravosudnim tijelima i stranaka postupaka pred ovim tijelima te pravovremenog otkrivanja eventualnog nastanka bolesti i sprječavanja njezinog daljnjeg širenja svim pravosudnim tijelima daju se sljedeće preporuke: 

 1. pravosudna tijela nastavljaju s radom te provode sve hitne postupke i radnje uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu
 2. rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se na vrijeme od 14 dana
 3. zaposlenima se omogućava rad od kuće na poslovima na kojima je to moguće
 4. provoditi elektroničku komunikaciju u radu sa strankama i svim sudionicima postupka gdje god je to moguće 


Nastavno na preporuke izdane dana 13. ožujka 2020. godine, a koje se odnose na preporuku 1. i preporuku 2., iste se nadopunjuju na način da se preporuča odgoda ovršnih postupaka, a posebno provedbe ovrhe na nekretnini radi iseljenja i ispražnjena nekretnine za vrijeme trajanja epidemije koronovirusa COVID-19.
 
Ova preporuka primjenjuje se odmah.

_________________________________________

Preporuke Ministarstva pravosuđa za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19) od 13. ožujka 2020.

Ministarstvo pravosuđa je donijelo preporuke za prevenciju prenošenja i suzbijanja epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19). Radi zaštite zdravlja stranaka i svih sudionika u sudskim postupcima, kao i zaposlenika sudova, sudovi će primati stranke i funkcionirati sukladno navedenim mjerama.

Ove preporuke primjenjuju se u razdoblju od 14. ožujka 2020. godine do 01. travnja 2020. godine.

Nakon komunikacije i koordinacije sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske, a u vezi praćenja aktualnih epidemioloških pokazatelja o povećanom riziku od bolesti uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) u Republici Hrvatskoj sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite te temeljem utvrđenih slučajeva da su pojedini pravosudni dužnosnici i službenici zaposleni u pravosudnim tijelima bili su posrednom ili neposrednom kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19, u svrhu zaštite zdravlja svih zaposlenih u pravosudnim tijelima i stranaka postupaka pred ovim tijelima te pravovremenog otkrivanja eventualnog nastanka bolesti i sprječavanja njezinog daljnjeg širenja svim pravosudnim tijelima daju se sljedeće preporuke:

- pravosudna tijela nastavljaju s radom te provode sve hitne postupke i radnje uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu

- rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se na vrijeme od 14 dana

- zaposlenima se omogućava rad od kuće na poslovima na kojima je to moguće

- provoditi elektroničku komunikaciju u radu sa strankama i svim sudionicima postupka gdje god je to moguće

____________________________________________

Mjere i aktivnosti u zatvorskom sustavu usmjerene prevenciji širenja koronavirusa

Od početka veljače 2020. godine u Ministarstvu pravosuđa, Upravi za zatvorski sustav i probaciju redovito se prate epidemiološki pokazatelji o riziku od bolesti uzrokovane novim koronavirusom (COVID-19) te se poduzimaju mjere i aktivnosti prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite, u svrhu zaštite zdravlja svih osoba lišenih slobode i službenika te pravovremenog otkrivanja eventualnog nastanka bolesti i sprječavanja njezinog daljnjeg širenja.

Sukladno navedenom, odmah je započeto s pojačanim praćenjem zdravstvenog stanja zatvorenika i maloljetnika te su poduzete mjere opreza koje uključuju pojačanu higijenu osoba, prostorija i prostora, dodatno opskrbljivanje odjela zdravstvene zaštite zaštitnom opremom te donošenje internih uputa o postupanju u slučajevima sumnje na zarazu koronavirusom (za službenike i namještenike te za zatvorenike).

Praćenjem aktualnih epidemioloških pokazatelja o povećanom riziku od bolesti, od 14. ožujka 2020. godine nadalje, u kaznenim tijelima postupno se uvode i primjenjuju sljedeće mjere:

 • ograničeno je pravo zatvorenika na posjete te se posjeta može odobriti isključivo po posebnom odobrenju upravitelja, a kada je to nužno radi zaštite prava zatvorenika u sudskom postupku ili u drugim nepredvidivim slučajevima.
 • zatvorenicima se ne odobravaju pogodnosti češćih dodira s vanjskim svijetom, što uključuje pogodnosti dužih i češćih posjeta te pogodnosti izlazaka
 • obustavljene se sve aktivnosti organizacija civilnog društva u kaznenim tijelima
 • intenzivirano je korištenje video-linka s nadležnim sudovima, radi smanjivanja broja izvođenja zatvorenika
 • obustavljeno je upućivanje zatvorenika na rad izvan kaznenog tijela
 • u suradnji službenika odjela zdravstvene zaštite i odjela osiguranja u kaznenim tijelima su utvrđeni protokoli zaprimanja paketa za zatvorenike

Radi ublažavanja štetnih psiholoških posljedica navedenih mjera te radi omogućavanja održavanja kontakata između zatvorenika i članova njihovih obitelji, osobito djecom, zatvorenicima je omogućeno češće i duže telefoniranje, a uz podršku UNICEFa proširena je mogućnost video-posjeta zatvorenicima. U skladu s mogućnostima kaznenih tijela, zatvorenicima je omogućen češći boravak na svježem zraku te su intenzivirane aktivnosti strukturiranog i svrhovitog korištenja slobodnog vremena zatvorenika.

Kaznena tijela sukladno organizacijskim mogućnostima osiguravaju provođenje mjera dezinfekcije, te osiguravaju dovoljnu količinu odgovarajućih zaštitnih sredstava.

Nadalje, utvrđen je protokol postupanja u slučaju da zatvorenik manifestira tegobe dišnih puteva i/ili druge simptome koji mogu ukazivati na nastanak bolesti.

Napominjemo da Ministarstvo pravosuđa u koordinaciji s nadležnim sudovima i državnim odvjetništvima u svrhu zaštite zdravlja svih zatvorenika i službenika kaznenih tijela, te posredno zaštite zdravlja šire društvene zajednice poduzima sve mjere na rasterećenju kaznenih tijela i osiguravanju što boljih uvjeta osobama koje se nalaze u zatvorima i kaznionicama.

Svako kazneno tijelo odredilo je posebne prostorije za izolaciju osoba sa simptomima koji mogu ukazivati na nastanak bolesti. Isto tako u okviru zatvorskog sustava pripremaju se  i odgovarajući izolirani prostori većeg kapaciteta za slučaj pojave epidemije i smještaj većeg broja osoba lišenih slobode.

Zaključno radi potpunog informiranja javnosti ovim putem napominjemo da do sada nije zabilježen slučaj zaraze osoba lišenih slobode novim koronavirusom, a Uprava za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa ostvaruje kontinuiranu suradnju s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Nacionalnim stožerom te se i nadalje poduzimaju sve potrebne radnje kako bi se spriječila pojava epidemije novim koronavirucsom (COVID-19).Ovdje možete pročitati informacije o radu u pojedinim pravosudnim tijelima:

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Županijski sudovi

Općinski sudovi

Trgovački sudovi

Visoki trgovački sud

Upravni sudovi

Visoki upravni sud

Visoki prekršajni sud 

Županijska i općinska državna odvjetništva


izvor: Ministarstvo pravosuđa