c S
U središtu

Etažno vlasništvo/suvlasništvo i upravljanje zgradom

11.09.2020 Suvlasnici su dužni brinuti se za nekretninu (svoju zgradu) u cijelosti (naročito zajedničke dijelove i uređaje zgrade). Izvor prihoda kojim se osigurava i ostvaruje ta svrha jesu sredstava zajedničke pričuve koju su suvlasnici dužni uplaćivati na zajednički otvoren račun kod financijske institucije.