c S
U središtu

Primjena odredbi Direktive o minimalnim zahtjevima sigurnosti i zdravlja za rad s računalima

17.09.2020 Ovim tekstom obrađuje se primjena odredbi Direktive Europske unije 90/270/EEC od 29. svibnja 1990. o minimalnim zahtjevima sigurnosti i zdravlja za rad s računalima koja je objavljena u Službenom glasniku Europske unije broj L 156/14 od 21. lipnja 1990. godine.

Općenito

Vezano uz obvezu provođenja preventivnog pregleda vida za radnike koji rade s računalom sukladno Pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom ("Narodne novine", br. 69/05.), u nastavku obrađujemo Direktivu Europske unije 90/270/EEC od 29. svibnja 1990. o minimalnim zahtjevima sigurnosti i zdravlja za rad s računalima (dalje: Direktiva) koja predstavlja petu pojedinačnu direktivu u smislu članka 16(1) Direktive 89/391/EEC od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu.

Direktiva se ne primjenjuje na:

a)      vozačku kabinu ili kontrolnu kabinu vozila ili strojeva;

b)      računalne sustave u prijevoznim sredstvima;

c)       računalne sustave uglavnom namijenjene javnoj uporabi;

d)      prijenosne sustave koji na radnoj stanici nisu u dugotrajnoj uporabi;

e)      uređaje za računanje, kase i svu opremu s malim zaslonom za podatke ili mjere potrebnim za izravno korištenje opreme;

f)        pisaće strojeve tradicionalnog dizajna, tipa poznatog kao „pisaći stroj s prozorom”.


Obveze poslodavca prema Direktivi

Temeljem odredbi Direktive upućujemo  na slijedeće obveze poslodavca, a to su:

A) Analiza radnih stanica

Poslodavci su obvezni provesti analizu radnih stanica kako bi procijenili sigurnosne i zdravstvene uvjete kojima izlažu svoje radnike, i to osobito u pogledu rizika za vid, psihičkih problema i problema koji uzrokuju stres, s time da poduzimaju i odgovarajuće mjere kako bi otklonili otkrivene rizike.

a) Radne stanice stavljene u uporabu prvi put

Poslodavci su dužni poduzeti mjere kako bi osigurali da radne stanice koje su prvi put stavljene u uporabu nakon 31. prosinca 1992. zadovoljavaju minimalne zahtjeve naveden u Prilogu iz ove Direktive

b) Radne stanice već u uporabi

Poslodavci su ujedno u obvezi poduzeti mjere kako bi osigurali da su radne stanice već stavljene u uporabu prije 31. prosinca 1992. ili toga datuma prilagođene tako da zadovoljavaju minimalne zahtjeve utvrđene u navedenom Prilogu i to najkasnije četiri godine nakon tog datuma.

B) Obavješćivanje i osposobljavanje radnika

Radnici dobivaju obavijesti o svim aspektima sigurnosti i zdravlja u vezi s njihovim radnim stanicama, a posebno obavijesti o mjerama primjenljivim na radne stanice, time da oni ili njihovi predstavnici moraju biti obaviješteni o svakoj zdravstvenoj ili sigurnosnoj mjeri koja je poduzeta u skladu s ovom Direktivom.

Također, svaki radnik mora biti osposobljen za uporabu radne stanice prije no što započne s ovom vrstom posla i kad god se organizacija radne stanice značajno izmijeni gdje poslodavac mora aktivnosti radnika planirati na način da se svakodnevni rad na zaslonu periodično prekida odmorima ili promjenama aktivnosti koje smanjuju radno opterećenje.

C) Savjetovanje i sudjelovanje radnika

Savjetovanje i sudjelovanje radnika i/ili njihovih predstavnika odvija se u na način da se poslodavci savjetuju s radnicima i/ili njihovim predstavnicima te im omogućuju da sudjeluju u raspravama o svim pitanjima koja se odnose na sigurnost i zdravlje na radnom mjestu.

D) Zaštita očiju i vida radnika

Radnici imaju pravo na odgovarajući test očiju i vida koji provodi za to osposobljena osoba i to: prije početka rada pri zaslonu, nakon toga u redovitim razmacima i u slučaju teškoća s vidom koje mogu biti posljedica rada pri zaslonu. Radnici imaju pravo i na oftalmološki pregled ako nalazi testa pokažu da je to potrebno. Međutim, ako nalazi testa ili pregleda pokažu da je to potrebno i ako se ne mogu koristiti uobičajena korektivna pomagala, radnike se mora opremiti posebnim odgovarajućim korektivnim pomagalima za rad.

Navedene mjere ne mogu ni u kojem slučaju obuhvaćati dodatne financijske troškove za radnike, s time da se zaštita očiju i vida radnika može pružiti i u sklopu nacionalnog zdravstvenog sustava.

Minimalni zahtjevi

Što se tiče propisanih minimalnih zahtjeva navedenih u Prilogu Direktive 90/270/EEC oni se odnose na:

opremu (npr. zaslon računala, tipkovnica, radni stol, radna stolica), okruženje (npr. prostorne zahtjeve, osvjetljenje, odraz i blještavilo, buku, vrućinu, zračenje i vlagu), povezanost između korisnika i računala u oblikovanju, odabiru, naručivanju i modificiranju softvera i u određivanju zadaća koje obuhvaćaju uporabu zaslona računala.

Alan Vajda, mag. iur.