c S
U središtu

Novosti u Zakonu o osobnoj iskaznici

18.12.2020 Nove osobne iskaznice koje će se izdavati od 02. kolovoza 2021. godine  postat će biometrijske isprave i moći će zamijeniti dosadašnje putovnice. Važit će 5 godina, a nakon 70. godine života iznimno će im vrijeme važenja biti 40 godina.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici donesen je u desetom sazivu Hrvatskog  Sabora, na četvrtoj sjednici, 15. prosinca 2020. sa 124 glasa „za“ i sa 1 „suzdržanim“. Zakon stupa na snagu 02. kolovoza 2021. godine.

Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, konkretno sa Uredbom (EU) 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelj koji ostvaruju pravo naslobodno kretanje (dalje: Uredba (EU) 2019/1157). Uredba je stupila na snagu 1. kolovoza 2019. godine, a izravno će se primjenjivati u svim državama članicama od 02. kolovoza 2021. godine, kada i ove zakonske izmjene stupaju  na snagu.

Trenutno važeći Zakon o osobnoj iskaznici („Narodne novine“,  broj: 62/15. i 42/20.) donesen je 2015. godine kada je i uveden kontaktni elektronički dio s dva certifikata – identifikacijski i potpisni, čime je osobna iskaznica postala elektronička isprava. Predloženim zakonskim izmjenama  osobne iskaznice će u skladu s Uredbom (EU) 2019/1157, između ostalog,  sadržavati i biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice, odnosno prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska prstiju (lijevog i desnog kažiprsta) u interoperabilnim digitalnim formatima te će time osobna iskaznica postati i biometrijska isprava.

Na obrascu osobne iskaznice nalazit će se razlikovne oznake u obliku dvoslovne oznake države članice koja izdaje osobnu iskaznicu otisnute u negativu u plavom pravokutniku i okruženu s 12 žutih zvjezdica što će olakšati vizualni pregled osobne iskaznice, posebno u slučajevima kada nositelj osobne iskaznice ostvaruje pravo na slobodno kretanje.

Izdavanje osobne iskaznice

Kako bi se olakšalo izdavanje osobne iskaznice za dijete u situacijama kada u tom postupku, zbog objektivnih razloga, ne mogu sudjelovati oba roditelja, izmijenjen je članak 10. postojećeg Zakona te se omogućava da samo jedan od roditelja, kao zakonski zastupnik djeteta, podnese zahtjev i preuzme izrađenu osobnu iskaznicu svojeg djeteta. Predmetne odredbe su u skladu s odredbama članka 99. Obiteljskog zakona („Narodne novine“, br. 103/15. i 98/19.). I dalje je propisano da se otisci prstiju i potpis ne uzimaju  od djece mlađe od 12 godina.

Propisana je i obveza osobi koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka sukladno odredbama Obiteljskog zakona te je ista sklopila brak i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, da mora ishoditi osobnu iskaznicu kao i punoljetna osoba. To znači da takva osobna iskaznica sadržava identifikacijski i potpisni certifikat.

Izmijenjena je odredba koja propisuje da osobne iskaznice sadrže identifikacijski certifikat tek kada se izdaju djeci s navršenih pet godina. Naime, trenutno važećim odredbama Zakona propisano je da osobne iskaznice izdane djeci do 5 godina starosti ne moraju sadržavati identifikacijski ni potpisni certifikat. Sada je  propisano da identifikacijski certifikat mora imati svaka osobna iskaznica koja se izdaje djeci do navršenih 18 godina.

Identifikacijski certifikat koristi se za elektroničku identifikaciju i autentifikaciju radi pristupa i aktivacije elektroničkih usluga i/ili autentifikacijskih sredstava. Potpisni certifikat se koristi za podršku kvalificiranom elektroničkom potpisu koji ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis.

Rokovi važenja

Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje sadržavaju je pet godina kao i do sada. Iznimno,  osobne iskaznice koje su izdane osobi s navršenih 70 ili više godina imat će rok važenja 40 godina.

Predstavnik predlagatelja izmjena Zakona (predstavnik Vlade Republike Hrvatske) istaknuo je razloge kratkog  roka trajanja iskaznica objasnivši da su preporuke trajanja potpisnog certifikata, odnosno zaštita privatnog ključa korisnika koji omogućava kvalificirani elektronički potpis, predviđeni za razdoblje od 3 do 5 godina te da ne postoji jamstvo da bi osobne iskaznice mogle biti valjano sigurnosno zaštićene nakon toga. Prema tome, rok valjanosti certifikata određuje se prema vrsti algoritama koji se primjenjuju i duljini ključa pa je zato i rok trajanja novih iskaznica ograničen na 5 godina.

U odnosu na trenutno važeći Zakon o osobnoj iskaznici, povećala se dobna granica imatelja osobne iskaznice sa 65 na 70 godina života vezano uz izdane osobne iskaznice s „dugotrajnim“ rokom važenja. Osobne iskaznice koje će biti izdane osobama s navršenih 70 ili više godina života imat će rok važenja 40 godina. Razlog stavljanja roka važenja umjesto riječi „trajno“ je kako njihovi nositelji ne bi imali problema prilikom kontrole osobnih iskaznica na uređajima za kontrolu (primjerice na graničnim prijelazima) koji su uglavnom podešeni tako da u rubrici u koju se upisuje rok važenja očitavaju određeni datum odnosno broj. 

Osobne iskaznice koje su izdane na temelju odredbi Zakona o osobnoj iskaznici iz 2015. godine s rokom važenja od pet godina i osobne iskaznice izdane na temelju odredaba Zakona o osobnoj iskaznici iz 2002. godine („Narodne novine“, br. 11/02., 122/02., 31/06. i 68/13.) s rokom važenja od deset godina važit će do isteka roka njihova važenja.

Osobne iskaznice koje su osobama s navršenih 65 ili više godina izdane bez roka važenja na temelju odredaba Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“, br. 62/15. i 42/20.), prestaju važiti 3. kolovoza 2031. i osobe su ih dužne zamijeniti  novim osobnim iskaznicama. Iznimno, osobe koje će 2. kolovoza 2021. imati 70 ili više godina moći će i nakon 3. kolovoza 2031. nastaviti koristiti svoje osobne iskaznice izdane bez roka važenja na temelju odredaba Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“, br. 62/15. i 42/20.).

Osobe kojima su izdane osobne iskaznice bez roka važenja na temelju odredaba Zakona o osobnoj iskaznici iz 2002. godine („Narodne novine“, br. 11/02., 122/02., 31/06. i 68/13.), moći će nastaviti koristiti svoje osobne iskaznice i nakon 3. kolovoza 2031. i nisu ih obvezne zamijeniti novim osobnim iskaznicama.

Osobne iskaznice koje su osobama izdane bez roka važenja na temelju odredaba Zakona o osobnoj iskaznici iz 1991. godine („Narodne novine“, br. 53/91., 9/92., 26/93. i 29/94) prestaju važiti 3. kolovoza 2026. i osobe su ih dužne zamijeniti novim osobnim iskaznicama koje se izdaju na temelju odredaba ovih zakonskih izmjena.

Osobi kojoj je privremeno fizički nemoguće uzeti otisak papilarnih linija bilo kojeg prsta osobna iskaznica izdaje se s rokom važenja 12 mjeseci.

Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove razmatralo je i opciju  izdavanja „besplatne“ osobne iskaznice no za sada se još nije opredijelilo za tu mogućnost. Razmatrala se i mogućnost da osobna iskaznica u sebi sadrži i druge dokumente poput vozačke dozvole i zdravstvene  iskaznice. Zasad postoji samo mogućnost implementacije zdravstvene iskaznice unutar osobne iskaznice pa je tako ovim prijedlogom Zakona stavljena odredba prema kojoj obrazac osobne iskaznice može sadržavati i prostor za upis podataka koji su nositelju osobne iskaznice određeni prema posebnim propisima čime je otvorena mogućnost dodavanja u osobnu iskaznicu podataka koji se odnose na osiguranike u sustavu zdravstvenog osiguranja.

Što se tiče dodavanja funkcionalnosti vozačke dozvole na čip osobne iskaznice, nažalost, zbog propisa Europske unije odnosno Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama i njenim kasnijim izmjenama, vozačke dozvole u zemljama članicama EU izdaju se u skladu sa zajedničkim pravilima Unije, kojima je propisan izgled i sadržaj vozačkih dozvola tako da osobna iskaznica ne može u sebi sadržavati i vozačku dozvolu.

Dobra vijest je i da će u procesu digitalizacije društva osobna iskaznica  biti prilagođena i za instaliranje na pokretne elektroničke uređaje odnosno mobitele i tablete. To znači da ćemo moći potpisati svoje dokumente i preko tih uređaja, a ne samo preko računala, kao što je trenutno omogućeno.

Marina Turković