c S
U središtu

Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem

10.02.2021 Ovim člankom dajemo prikaz kategorija radnika koji ostvaruje pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem što je propisano odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 57/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18. i 102/19.), odnosno Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“, broj 115/18.).

Uvod

Od 16. srpnja 1999. godine bio je na snazi Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“, br. 71/99., 46/07., 41/08. i 61/11.), koji je zamijenjen novim Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem ("Narodne novine", broj 115/18.) koji je u primjeni od 1. siječnja 2019. godine, a njime se uređuju:

1. radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
2. staž osiguranja s povećanim trajanjem osiguranika – osoba s invaliditetom
3. snižavanje dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu
4. postupak i vođenje evidencija o radnim mjestima i zanimanjima odnosno osiguranicima kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
5. nadzor, financiranje i prekršajne odredbe.

Imajući u vidu da pod stažem osiguranja s povećanim trajanjem podrazumijevamo vremensko razdoblje provedeno u obveznom mirovinskom osiguranju koje se računa s povećanim trajanjem, dodatno su novim Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem određena radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, odnosno osiguranici – osobe s invaliditetom kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

Kategorije osoba koje ostvaruju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem

Sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem određene kategorije osiguranika ostvaruju pravo da im se staž računa s povećanim trajanjem, a to su:

1. osiguranici zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima

2. osiguranici kojima nakon određenih godina života, zbog naravi i težine posla, fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla

3. osiguranici – osobe s invaliditetom: osobe oboljele od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, oboljeli od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze i srodnih bolesti, slijepe osobe, gluhe osobe, gluhoslijepe osobe, osobe oboljele od reumatoidnog artritisa i drugih sustavnih upalnih bolesti zglobova i vezivnog tkiva (ankilozantni spondilitis, psorijatični artritis, seronegativni artritis, sistemski eritemski lupus, sklerodermija i polimiozitis/dermatomiozitis), osobe kod kojih postoje funkcionalni poremećaji zbog kojih se ne mogu samostalno kretati bez uporabe invalidskih kolica te osobe s Downovim sindromom.


Radna mjesta kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

Što se tiče radnih mjesta kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, to su radna mjesta u:

željezarama, ljevaonicama, proizvodnji stakla, pomorskoj brodogradnji, proizvodnji nafte, proizvodnji kompleksnih dušično-fosforno-kalijevih (NPK) umjetnih gnojiva, proizvodnji građevnog materijala, građevinarstvu, geološkim i rudarskim istraživanjima, prometu,  komunalnoj djelatnosti, šumarstvu, pomorskom ribarstvu, tekstilnoj industriji, poslovima montaže industrijskih postrojenja, proizvodnji kamene vune i kamenolomu.


Zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

Zanimanja na kojima fiziološke funkcije organizma nakon određenih godina života opadaju u toj mjeri da onemogućavaju uspješno obavljanje poslova zanimanja su na sljedećim radnim mjestima:
1. plesač klasičnog baleta, plesač suvremenog plesa, baletni majstor
2. operni pjevač – solist
3. plesač – pjevač u profesionalnim ansamblima narodnih plesova
4. pilot aviona i pilot helikoptera
5. nastavnik motornog letenja i zrakoplovnog jedriličarstva
6. nastavnik padobranstva
7. radiotelegrafist (letač), navigator leta i zrakoplovni mehaničar (letač)
8. ronilac, ronilac spužvi i koralja i nastavnik ronjenja
9. dimnjačar i dimnjačar majstor (čišćenje visokih tvorničkih dimnjaka)
10. kontrolor zračnog prometa s važećim ovlaštenjem za oblasnu nadzornu kontrolu, kontrolor zračnog prometa s važećim ovlaštenjem za oblasnu proceduralnu kontrolu, kontrolor zračnog prometa s važećim ovlaštenjem za prilaznu nadzornu kontrolu i kontrolor zračnog prometa s važećim ovlaštenjem za proceduralnu nadzornu kontrolu
11. kontrolor zračnog prometa s važećim ovlaštenjem za aerodromsku vizualnu kontrolu i kontrolor zračnog prometa s važećim ovlaštenjem za aerodromsku instrumentalnu kontrolu
12. voditelj kabinske posade zrakoplova
13. član kabinske posade zrakoplova.

Svakih 12 mjeseci provedenih na radnim mjestima iz točke 1. do 8. ovoga članka računa se u staž osiguranja kao 18 mjeseci.

Svakih 12 mjeseci provedenih na radnim mjestima iz točke 9. i 10. računa se u staž osiguranja kao 16 mjeseci.

Svakih 12 mjeseci provedenih na radnim mjestima iz točke 11. do 13. računa se u staž osiguranja kao 15 mjeseci.


Osiguranici kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

Staž osiguranja s povećanim trajanjem računa se osiguranicima – osobama s invaliditetom i to:

osobama oboljelim od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, oboljelima od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze i srodnih bolesti, slijepim osobama, gluhim osobama, gluhoslijepim osobama, osobama oboljelim od reumatoidnog artritisa i drugih sustavnih upalnih bolesti zglobova i vezivnog tkiva (ankilozantni spondilitis, psorijatični artritis, seronegativni artritis, sistemski eritemski lupus, sklerodermija i polimiozitis/dermatomiozitis), osobama kod kojih postoje funkcionalni poremećaji zbog kojih se ne mogu samostalno kretati bez uporabe invalidskih kolica te osobama s Downovim sindromom.

Svojstvo osiguranika – osobe s invaliditetom, ako im zdravstveno stanje uzrokuje trajne posljedice za život i rad, utvrđuje se rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom na zahtjev osiguranika – osobe s invaliditetom, time da im se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa kao 15 mjeseci.

Alan Vajda, mag. iur.