c S
U središtu

Poticanje stanogradnje unapređenjem sustava stambene štednje

19.02.2010 Osim usklađivanja s pravnom stečevinom EU, izmjene Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje omogućuju stambenim štedionicama aktivno sudjelovanje u financiranju stambene izgradnje te zastupanje u poslovima osiguranja na način kako je to dopušteno i bankama.
Prema važećem Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (NN 109/1997, 117/1997, 76/1999, 10/2001, 92/2005), stambena štednja posebna je namjenska štednja prikupljena od domaćih fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba građana odobravanjem kredita za stanogradnju hrvatskim državljanima uz financijsku potporu države na području Hrvatske (članak 2.). Stambenim štedišom i korisnikom kredita mogu postati hrvatski državljani te općine i gradovi.

No, Republika Hrvatska obvezala se u pregovorima ukinuti sve odredbe koje diskriminiraju druge države članice EU. Slijedom toga, promjenjena je odredba u Zakonu koja definira stambenog štedišu. Izmjene ističu da štediša može biti, osim državljanina Republike Hrvatske, i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj pa tako i stranac (članak 9. stavak 2.).

Prije ovih izmjena, stambene štedionice osnivale su se i poslovale u skladu sa Zakonom o bankama, dok je sada propisano da su stambene štedionice kreditne institucije čije je osnivanje, poslovanje i prestanak uređeno Zakonom o kreditnim institucijama (članak 4. stavak 2.). Između ostalog, time se dopušta da stambene štedionice osim stambenih štediša, mogu kreditirati i izvođače u projektima stanogradnje za zadovoljavanje stambenih potreba stambenih štediša, ukupno do iznosa jamstvenog kapitala stambene štedionice.

Dopunom Zakona stambene štedionice moći će ulagati u projekte u stanogradnji u cilju postizanja povoljnih uvjeta za rješavanje stambenih potreba svojih stambenih štediša.

Također, stambene štedionice sada mogu obavljati poslove zastupanja u osiguranju na način kako je to dopušteno i bankama (članak 10. stavak 1. točka 7.).

Dopunjena je i odredba članka 15. stavka 2. važećeg Zakona radi usklađivanja s odredbama Ustava koje svima jamče jednakost i Obiteljskog zakona koji izvanbračnu zajednicu tretira kao zakonsku ako traje najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete. Naime, sada se i izvanbračni drug tretira kao član obitelji na kojeg se mogu prenijeti prava iz ugovora o stambenoj štednji.

Stambene štedionice ističu da se ovim izmjenama otvaraju dodatne mogućnosti razvoja i financiranja stambene izgradnje te da je Vlada jasno i nedvosmisleno pokazala da stoji iza projekta stambene štednje u Hrvatskoj i da ga u budućnosti namjerava dodatno poticati.

Zakon stupa na snagu 23. veljače 2010. godine s time da odredbe koje se odnose na usklađivanje domaćeg zakonodavstva s europskim stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Pripremio: Željko Čižmek