c S
U središtu

Kraj prekomjernom izdavanju školskih udžbenika

11.03.2010 Nakon višegodišnje „borbe“ između roditelja, koji su izdvajali mnogo novaca za nove udžbenike, profesora koji su izbor udžbenika prilagođavali svojem programu te brojnih nakladnika koji su neprestano izdavali nove udžbenike, novim Zakonom o udžbenicima za osnovnu i srednju školu taj problem riješen je u korist roditelja i učenika.
Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu prvi je puta donesen 2001. godine, a ukinut je istoimenim zakonom iz ožujka 2006. godine, koji je više puta mijenjan. Tijekom perioda važenja tih zakona, broj udžbenika odobren od nadležnog ministarstva, stalno je rastao. S porastom obveznih udžbenika, još je više rastao broj odobrenih dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava, a samim time i cijene pojedinih udžbenika odnosno ukupna svota koju su roditelji bili obvezni za njih izdvojiti.

Novim se Zakonom o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, koji je stupio na snagu 2. ožujka 2010., uređuje postupak uvrštavanja, odobravanja, izbora i povlačenja iz uporabe udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava, odobrenje i uporaba pomoćnih nastavnih sredstava za učenike osnovne i srednje škole, kao i financiranje nabave udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava, sredstvima državnog proračuna.

U školi mogu biti u uporabi isključivo udžbenici i njima pripadajuća dopunska nastavna sredstva objavljena u Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava, utvrđenim sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 3. stavak 1.).

U svim razrednim odjelima istog razreda za jedan nastavni predmet u uporabi može biti samo jedan udžbenik i dopunsko nastavno sredstvo istog autora, skupine autora, odnosno nakladnika. Osim udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava, u školi mogu biti u uporabi i pomoćna nastavna sredstva, temeljem odobrenja za uporabu u školama kojeg izdaje agencija nadležna za odgoj i obrazovanje, odnosno agencija nadležna za strukovno obrazovanje (članak 3. stavak 2. i 3.).

Zakon sadrži određena ograničenja, te propisuje da dužnosnici i službenici ministarstva nadležnog za obrazovanje, te službenici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i agencija nadležnih za sustav odgoja i obrazovanja, ne mogu biti autori, urednici i recenzenti udžbenika, dopunskog i pomoćnog nastavnog sredstva (članak 4. stavak 1.).

U svrhu zaštite ljudskih i manjinskih prava, temeljnih sloboda i prava čovjeka i građanina te ravnopravnosti spolova, udžbenici, dopunska i pomoćna nastavna sredstva, svojim sadržajem ne smiju biti protivna Ustavu RH i proklamiranim načelima demokratskog poretka.

Kao dodatno ograničenje, Zakonom se propisuje da udžbenici, dopunska i pomoćna nastavna sredstva ne smiju sadržavati promidžbeni materijal (članak 4. stavak 3.).

Ministar znanosti, obrazovanja i športa dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima kojim se propisuje koji se udžbenici i dopunska nastavna sredstva smatraju obveznim za uporabu u nastavnome i odgojno-obrazovnome procesu. Na temelju njega, ministarstvo će izraditi Popis udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstva koja imaju pozitivno stručno mišljenje o usklađenosti s nacionalnim i predmetnim kurikulumom i Udžbeničkim standardom.

Novim se Zakonom ograničava i vrijeme odabira udžbenika, i to na način da se odabir iz Kataloga obveznih udžbenika i dopunskih nastavnih sredstva, u pravilu, vrši na četiri godine, odnosno odabir stručnog aktiva uz prethodno pozitivno mišljenje Vijeće roditelja o korištenju određenog naslova za određeni nastavni predmet, može se mijenjati tek nakon isteka, u pravilu, četiri godine, što je, očekivano, izazvalo negodovanja od strane nakladnika.

U tom vremenu, osim u iznimnim slučajevima predviđenim ovim Zakonom, ne mogu se mijenjati pojedini udžbenici izabrani od strane ministarstva na temelju mišljenja stručnog povjerenstva.

Također se, odlukom ministra, utvrđuje najviša razina cijene udžbenika, koju niti jedan udžbenik i pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo uvršteno u Katalog ne smije prelaziti (članak 19.).

Na zadovoljstvo roditelja koji će izdvajati manje novca za udžbenike svoje djece, koja će moći i nasljeđivati udžbenike od prethodnih generacija i čije bi školske torbe trebale biti osjetno lakše, stalo se na kraj nekontroliranom izdavanju novih naslova, čime se ujedno postiže i ujednačen plan obrazovanja učenika u svim školama.

Pripremila: Karla Štingl, dipl. iur.