c S
U središtu

Tko prvi – njegova domena

13.04.2010 Na snagu je stupio novi Pravilnik kojim su pojednostavljena pravila o dodjeli .hr domene, olakšana je registracija putem registara, određeno je tko ima prvenstvo pri stjecanju pojedine domene, a novost je i mogućnost da pravne osobe registriraju deset domena, a fizičke osobe dvije.
Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom donijelo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na prijedlog Upravnog vijeća Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet.

Pravilnik donosi nova olakšana pravila za registraciju domene. Naime, prema prijašnjem je pravilniku registracija .hr domene bila besplatna i mogla ju je uglavnom dobiti samo pravna osoba. Problem je bio u tome što je svaka pravna osoba mogla dobiti samo jednu domenu (rijetko je kojoj tvrtki uspjelo registrirati i dodatnu domenu „za unaprjeđenje informacijskog prostora RH“ ), zbog čega su za svoj proizvod ili djelatnost pravne osobe bile primorane upotrebljavati manje atraktivne domene .com.hr ili .net, a pojedini snalažljivi poduzetnici to su pravilo zaobišli na način da su .hr domene registrirali na novoosnovane tvrtke ili udruge.

Ovaj Pravilnik propisuje mogućnost da, sukladno članku 6. stavku 2., svaka domaća fizička i pravna osoba bez naknade registrira jednu domenu u kojoj se ostvaruje njezin virtualni identitet. Zahtjev za registracijom mogu podnijeti domaće pravne osobe te fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i imaju prebivalište u RH (članak 15.).

Te domene kao i one za državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, registriraju se bez naknade na početno razdoblje od godinu dana uz mogućnost produženja za svako daljnje razdoblje od godine dana (članak 17.), što je novost budući da su se do sada besplatne domene dobivale na trajno korištenje. Besplatne domene moraju sadržavati registrirano ime ili registriranu kraticu imena pravne osobe odnosno naziv samostalne djelatnosti i ime i prezime ili dio imena i prezimena vlasnika ili naznaku vrste samostalne djelatnosti fizičke osobe.

Dodatne sekundarne domene naplatne su i registriraju se, po izboru korisnika, na rok od godinu dana, dvije ili pet godina uz mogućnost produženja za daljnji rok u istom ili različitom trajanju. O produženju svakako trebati voditi računa jer će se u protivnom domena nakon 15 dana od isteka registracije deaktivirati, a nakon 30 dana brisati. Svrha obveze produžavanja ponajprije je u tome da se izbrišu domene tvrtki koje su u međuvremenu propale, udruga koje su prestale postojati i sl., kako bi se domene oslobodile za nekog drugog, a ovime se također korisnike domena tjera da ažuriraju svoje podatke u registru.

Ukupan broj dodatnih domena koje ovlašteni podnositelj zahtjeva može istodobno registrirati i/ili koristiti je:

– za pravne osobe najviše deset, osim za udruge - dvije. U navedeni broj domena uključena je i besplatna domena za ostvarenje virtualnog identiteta, ako ju je korisnik registrirao.

– za fizičke osobe najviše dvije (jedna besplatna)

– za strane pravne osobe najviše jedna (naplatna).

Ova ograničenja ne odnose se na državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja mogu, uz ispunjavanje uvjeta iz ovog Pravilnika, registrirati neograničen broj domena (članak 18.).

Pravo na korištenje domene stječe se njezinom registracijom, a sam postupak, u kojem se s korisnicima u pravilu komunicira u elektroničkom obliku, počinje podnošenjem zahtjeva za registraciju CARNetu (članak 14.). Ako zahtjev za registracijom određene domene postavi više osoba, prvenstvo će se dati onom zahtjevu koji bude prvi zaprimljen (članak 10.).

CARNet je ovlašten uskratiti registraciju pojedine domene osobi koja postupa suprotno odredbama ovog Pravilnika odnosno u slučaju zloporabe privremeno deaktivirati ili brisati već registriranu domenu (članak 9.).

Korisnik nema pravo prenijeti registriranu domenu na drugu osobu niti je smije uz naknadu ili bez naknade dati na korištenje drugim osobama (članak 28.).

Za registraciju i korištenje naplatnih domena naknada se plaća prema cjeniku koji na prijedlog Povjerenstva za upravljanje domenom.hr za tekuću kalendarsku godinu donosi Upravno vijeće CARNeta. Visina cijena još uvijek nije poznata.

U cilju brže i jednostavnije registracije naplatnih domena, CARNet može pojedine poslove iz svog djelokruga prenijeti na pravne osobe registrirane za trgovačku djelatnost i pružanje usluga putem interneta tzv. registrare (članak 31.).

Sporovi između korisnika domena i trećih osoba o pravu na korištenje određene domene rješavaju se prema arbitražnim pravilima koje Pravilnik propisuje u člancima 32.-56.

Domene registrirane do stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju i dalje aktivne s time da će se revizija registriranih domena i njihovo usklađivanje s odredbama Pravilnika provesti najkasnije 6 mjeseci od njegovog stupanja na snagu. Tijekom razdoblja revizije, CARNet je ovlašten pozvati korisnike sekundarnih domena da podnesu zahtjev za novom registracijom i odrediti im rok za njegovo podnošenje, a ako korisnici u tom roku ne podnesu zahtjev za novom registracijom, njihove će se domene deaktivirati (članak 58.).

Iako je Pravilnik stupio na snagu 8. travnja 2010., njegove najvažnije odredbe o mogućnosti registracije dodatnih naplatnih domena za pravne i fizičke osobe, na snagu stupaju 1. srpnja 2010.

Pripremila: Ljiljana Drakulić, dipl. iur.