c S
U središtu

Vrijeme je za korištenje starih godišnjih odmora

30.05.2011 Dolaskom proljeća u radnopravnim odnosima posebno postaje aktualna tema korištenja tzv. starih godišnjih odmora odnosno odmora stečenih u prethodnoj kalendarskoj godini. Stoga ukratko podsjećamo na pravila u vezi korištenja tog odmora.

Radnik svake kalendarske godine ima pravo na pripadajući godišnji odmor (razmjerni ili puni), koji koristi u skladu s odredbom članka 62. Zakona o radu. Naime, prema tom članku radnik ima pravo godišnji odmor koristiti u dva dijela, osim ako se s poslodavcem drukčije ne dogovori. Dakle, može koristiti godišnji odmor i u više od dva dijela. Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, mora iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna.

U članku 63. Zakona o radu objedinjeni su raniji članci 46. i 47. Zakona o radu, uz određene izmjene. Naime, prema novom uređenju neiskorišteni dio godišnjeg odmora u trajanju dužem od dva tjedna (dva tjedna radnik mora obvezno iskoristiti u tekućoj godini) radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine. S druge strane, obvezna dva tjedna godišnjeg odmora iz tekuće godine ne mogu se prenositi u sljedeću godinu, ako je radniku bilo omogućeno korištenje toga odmora.

Naime, ako je planom godišnjeg odmora radniku planiran godišnji odmor (dva obvezna tjedna) npr. u srpnju, a on u to doba oboli ili koristi plaćeni dopust (zbog npr. smrti roditelja) ili neplaćeni dopust, taj dio godišnjeg odmora neće moći prenijeti u sljedeću godinu (no, taj bi godišnji odmor radnik mogao iskoristiti u novom terminu u tekućoj godini, ako poslodavac bude suglasan).

Iznimno od navedenog, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, radnik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine. Dakle, u ovom slučaju godišnji odmor može se prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu neovisno je li radnik koristio godišnji odmor u godini u kojoj je stečen i neovisno o tome je li u toj godini radio (bio na poslu).

Član posade broda, radnik na radu u inozemstvu ili radnik koji je vršio dužnost građana u obrani, godišnji odmor može u cijelosti koristiti u sljedećoj kalendarskoj godini.

Bitno je također naglasiti da radnik ne može koristiti godišnji odmor uvijek kada poželi. Naime, raspored korištenja godišnjeg odmora poslodavac utvrđuje u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom o radu, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, te o rasporedu obavještava radnike.

Radniku koji radi u nepunom radnom vremenu kod dva ili više poslodavaca, a poslodavci ne postignu sporazum o istodobnom korištenju godišnjeg odmora iz članka 55. Zakona o radu, poslodavci su dužni omogućiti korištenje godišnjeg odmora prema njegovom zahtjevu.

Što se tiče ostalih odredbi o korištenju godišnjeg odmora, valja reći da se pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora moraju uzeti u obzir potrebe organizacije rada te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima. Radnika se mora najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegovog korištenja.

Na kraju naglasimo da jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo koristiti kada on to želi, uz obvezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja, ako kolektivnim ugovorom nije određen drukčiji rok.