Poredano po:

Broj dokumenata: 82

1
Naknadna isplata zaostale plaće · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 21.8.2018.

2
Primjena Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 2.8.2017.

3
Primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 6.4.2017.

4
Prijava poreza na dobit za 2016. godinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 22.2.2017.

5
Isplata božićnice · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 5.12.2016.

6
Dvostruko oporezivanje inozemnih mirovina · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 2.12.2016.

7
Oporezivanje inozemnih mirovina · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 1.8.2016.

8
Uvećani osobni odbitak za uzdržavano punoljetno dijete · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 27.7.2016.

9
Isplate novčane pomoći građanima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 19.7.2016.

10
Povrat poreza maloljetnicima po osnovi kamata na štednju u posebnom postupku · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 15.7.2016.

11
Uvećanje osobnog odbitka radi uzdržavanja izvanbračnog druga · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 11.7.2016.

12
Dohodak od imovine ostvaren po osnovi zakupa poslovnog prostora · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 11.7.2016.

13
Oporezivanje redovne rente za sina/kćer isplaćene kao dodatak na očevu rentu ostvarenu u inozemstvu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 14.6.2016.

14
Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti temeljem odluke inozemnog tijela · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 10.6.2016.

15
Pravo na isplatu dnevnica · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.5.2016.

16
Reguliranje statusa rezidentnosti između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 20.4.2016.

17
Porezni tretman naknade štete zbog posljedica nesreće na radu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.3.2016.

18
Oporezivanje dohotka stečenog prodajom roja pčela na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 16.3.2016.

19
Isplata dnevnica - ograničenje službenog puta na 30 dana · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 16.3.2016.

20
Porezni tretman novčane potpore za samozapošljavanje isplaćene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 4.3.2016.

21
Pravo na isplatu dnevnice · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 29.2.2016.

22
Uvećanje osobnog odbitka na temelju uzdržavanja djeteta iz prethodnoga braka · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 15.2.2016.

23
25
Način isplate primitaka od otuđenja posebnih vrsta imovine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 30.12.2015.

26
Isplata oporezivog primitka nakon izvršenog godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 14.12.2015.

27
Obveznik poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 8.12.2015.

28
Plaćanje predujmova poreza na dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 7.12.2015.

29
Plaćanje predujmova poreza na dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu i tuzemstvu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 7.12.2015.

30
Korištenje softvera u privatne svrhe · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 16.11.2015.

31
Porezni tretman darova koje sindikati daju članovima i ostalih troškova · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.10.2015.

32
Obračun javnih davanja s osnove primitaka po sudskoj presudi u ovršnom postupku · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 12.10.2015.

33
Isplata povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi poreza na dohodak · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.9.2015.

34
Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.9.2015.

35
Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u Ruskoj Federaciji · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 3.8.2015.

36
Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i Austrije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 3.8.2015.

37
Invalidnina iz inozemstva · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 11.6.2015.

38
Izjednačavanje prava bračnih s izvanbračnim zajednicama te s životnim i neformalno životnim partnerstvima u poreznim zakonima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 13.5.2015.

39
Porezni tretman financijskih sredstava isplaćenih za međunarodnu suradnju Regionalnom centru za razvoj poduzetničkih kompetencija · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 14.4.2015.

40
Isplata plaće temeljem sudske presude · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 9.3.2015.

41
Neoporezivi primici radnika · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 30.1.2015.

42
Uzdržavani članovi obitelji · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 19.1.2015.

43
45
Iskazivanje troškova na Obrascu JOPPD za službena putovanja plaćenih izravno s računa isplatitelja od 1. siječnja 2015. · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 10.10.2014.

46
Porezni tretman potpora u poljoprivredni osobama koji ne utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.6.2014.

47
Porezni tretman primitaka isplaćenih zbog posljedica elementarne nepogode · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 22.5.2014.

48
Uputa o načinu prikupljanja podataka i priznavanju troškova u poslovanju privatnog detektiva · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 14.4.2014.

49
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 26.2.2014.

50
Isplata propisane zatezne kamate temeljem sudske presude · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 19.2.2014.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec