Poredano po:

Broj dokumenata: 16

1
Plaćanje upravnih pristojbi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 27.4.2015.

2
Očitovanje vezano uz oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Posebni porezi i trošarine

Datum dokumenta: 2.10.2014.

3
Prijava novorođenog djeteta u maticu rođenih i obveza plaćanja upravnih pristojbi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 16.9.2014.

4
Oslobađanje od plaćanja upravnih pristojbi temeljem Zakona o upravnim pristojbama · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 21.8.2014.

5
Oslobađanje od plaćanja upravnih pristojbi temeljem Zakona o upravnim pristojbama · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 3.6.2014.

6
Oslobađanje od plaćanja konzularnih pristojbi pri predaji zahtjeva za postupak promjene prezimena malodobnog djeteta · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 19.11.2013.

7
Naplata upravnih pristojbi pri ovjeri obrasca Potvrda van EU/EWR · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 11.11.2013.

8
Plaćanje uprave pristojbe u postupku izvlaštenja nekretnine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 18.10.2013.

9
Oslobođenje vjerske zajednice od plaćanje konzularne pristojbe · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 3.10.2013.

10
Povrat pogrešno naplaćene upravne pristojbe · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 3.10.2013.

11
Plaćanje upravne pristojbe prilikom utvrđivanje prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 19.9.2013.

12
Odobrenje maloprodaje državnih biljega izdano javnom bilježniku · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 29.8.2013.

13
Oslobođenje od plaćanja pristojbi za članove obitelji HRVI · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 23.8.2013.

14
Tumačenje Zakona o upravnim pristojbama i Tarife upravnih pristojbi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 5.4.2013.

15
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi vatrogasne zajednice · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 14.5.2012.

16
Izuzimanje takse iz osnovice pdv-a koja nije prihod doma zdravlja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 17.5.2010.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec