Poredano po:

Broj dokumenata: 8

1
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za izvođenje programa cjeloživotnog učenja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 1.12.2017.

2
4
5
Porezni tretman isplate stipendija specijalizantima liječnicima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 11.9.2012.

6
Porezni tretman isplate stipendija specijalizantima liječnicima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 11.9.2012.

7
Porezni tretman stipendije koju Zaklada isplaćuje specijalizantima liječnicima koji su na temelju javnog natječaja izabrani za stipendiste Zaklade · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 11.9.2012.

8
Uvjeti i načini korištenja državne potpore za istraživačko-razvojne projekte · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 3.3.2012.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec