Poredano po:

Broj dokumenata: 94

1
Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 25.5.2020.

2
Neprofitne organizacije - smjernice za utvrđivanje poreza na dobit · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 10.1.2020.

3
Prijenos imovine iz obrta u trgovačko društvo · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 28.8.2019.

4
Prijenos obrta u trgovačko društvo · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 28.8.2019.

5
Uputa o sastavljanju prijave poreza na dobit · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 17.5.2019.

6
Datum upisa u RPO za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 20.8.2018.

7
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Poljske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak i na imovinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 26.6.2018.

8
Primjena Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 26.6.2018.

9
Porezni tretman dnevne parkirne karte · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 25.5.2018.

10
Paušalno oporezivanje dohotka od iznajmljivanja nerezidenata iz država članica EU i iz trećih država · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 7.5.2018.

11
Prijava poreza na dobit - uputa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 23.4.2018.

12
Prijenos poreznog gubitka u likvidaciji · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 16.1.2018.

13
Prijenos poreznog gubitka u razdoblju likvidacije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 16.1.2018.

14
Udruga koja obavlja gospodarsku djelatnost, upit u svezi radnog vremena i fiskalizacije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 4.9.2017.

16
Porezni tretman primitaka (nagrada i/ili premija) u sustavu natjecanja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.7.2017.

17
Porez po odbitku pri isplati dividendi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 18.4.2017.

18
Otpisi nenaplativih potraživanja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 10.4.2017.

19
Primjena olakšice za reinvestiranu dobit · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 10.4.2017.

20
Promjena načina oporezivanja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 14.3.2017.

21
Očuvanje temeljnog kapitala nakon provedenog postupka pripajanja društva koji drži poslovne udjele preuzimatelja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 13.3.2017.

22
Prijava poreza na dobit za 2016. godinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 22.2.2017.

23
Priznavanje rashoda · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 9.12.2016.

24
Ispravnost računa za primljene konzultantske usluge · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 14.11.2016.

25
Ulaganje u financijske instrumente povezane osobe · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 26.9.2016.

26
Ulaganje u zemljište kao osnova za umanjenje porezne osnovice · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 22.8.2016.

27
Pripajanje društava koje je izvršilo reinvestiranje dobiti · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 16.8.2016.

28
Primjena porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 7.7.2016.

30
Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit u Twinning projektu Gruzija · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 12.5.2016.

31
Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 5.4.2016.

32
Porezna osnovica u poslovanju između povezanih osoba · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 1.3.2016.

33
Porezni tretman zatvorenih alternativnih investicijskih fondova · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 4.1.2016.

34
Porezni tretman sredstava za naknadu troškova izborne promidžbe koji preostanu nakon podmirenja troškova izborne promidžbe · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 16.10.2015.

35
Primjene porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 14.10.2015.

36
Isporuka zemljišta · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 30.9.2015.

37
Porezni postupak pri isplati dividendi i udjela u dobiti pravnim osobama rezidentima Švicarske Konfederacije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 2.4.2015.

38
Porezni tretman kamata između povezanih osoba · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 31.3.2015.

39
Odbitak pretporeza · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 29.1.2015.

40
Obveza fiskalizacije za plaćanje godišnje članarine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 15.7.2014.

41
Naplata gradskih priredbi, koncerata i ulaznica za razgled spomenika kulture · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 14.7.2014.

42
Prva hrvatska crowfunding platforma · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 10.7.2014.

43
Porezni postupci pri statusnim promjenama od 1. srpnja 2013. · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 28.5.2014.

44
Porezni tretman aktivnosti u području farmaceutske industrije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 29.4.2014.

46
Porezni tretman promidžbene akcije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 7.1.2014.

47
Primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom na državljane država članica Europske unije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 2.1.2014.

48
Prijava poreza na dobit za 2013. godinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 31.12.2013.

49
Plaćanje u naravi i tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 28.10.2013.

50
Obveze fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 13.9.2013.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec