Poredano po:
Povratak na Ovršni zakon

Broj dokumenata: 12

1
Isplata uskrsnice · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 6.4.2018.

2
Isplata božićnice · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 5.12.2016.

3
Isplata regresa - način isplate · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 13.7.2016.

4
Obračun javnih davanja s osnove primitaka po sudskoj presudi u ovršnom postupku · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 12.10.2015.

5
Isplata povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi poreza na dohodak · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.9.2015.

6
Obveza ili oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na promet nekretnina

Datum dokumenta: 11.5.2015.

7
Isplata plaće temeljem sudske presude · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 9.3.2015.

8
Uzdržavani članovi obitelji · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 19.1.2015.

9
Porezna osnovica za stjecanje nekretnina na osnovi sporazuma o prijenosu prava vlasništva na nekretnini radi osiguranja tražbine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na promet nekretnina

Datum dokumenta: 12.9.2014.

10
Primanja, naknade i iznosi izuzeti od ovrhe · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Opći porezni zakon

Datum dokumenta: 17.9.2013.

11
Izdavanje potvrda o obračunu javnih davanja sukladno Ovršnom zakonu- dopuna upute o postupanju · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 13.12.2012.

12
Izdavanje potvrda o obračunu javnih davanja sukladno Ovršnom zakonu - uputa o postupanju · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 12.11.2012.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec