Poredano po:
Povratak na Zakon o leasingu

Broj dokumenata: 4

1
Oporezivanje PDV-om prodaje potraživanja temeljem ugovora o financijskom leasingu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 17.11.2016.

2
Porez na dodanu vrijednost - prijevremeni raskid ugovora o leasingu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 29.7.2014.

3
Pravni položaj davatelja leasinga u predstečajnoj nagodbi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 17.2.2014.

4
Definiranje poreznog tretmana · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Posebni porezi i trošarine

Datum dokumenta: 7.2.2014.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec