Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Plaćanja doprinosa poslodavca za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta radnika · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 26.7.2018.

2
Oporezivanje mirovine iz Švedske · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 21.9.2015.

3
Upit u svezi obveza plaćanja doprinosa prema primicima od imovine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 22.11.2013.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec