Poredano po:

Broj dokumenata: 531

1
Prodaja dobara na daljinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 23.7.2021.

2
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 22.7.2021.

3
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 5.7.2021.

4
Fiskalizacija računa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Fiskalizacija

Datum dokumenta: 30.6.2021.

5
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 20.5.2021.

6
Stopa PDV-a na dostavu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 8.3.2021.

7
Oporezivanje internetske prodaje PDV-om · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 1.2.2021.

8
Porezni tretman usluga koje se mogu pružati u okviru medicine rada i sporta · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 26.1.2021.

9
Jesu li usluge koje se mogu pružati u okviru medicine rada i sporta oslobođene plaćanja PDV-a · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 20.1.2021.

10
Smatraju li se online konferencije, seminari i razne radionice učenjem na daljinu? · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 22.12.2020.

11
Organizacija virtualne/online konferencije, seminare i razne radionice · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 22.12.2020.

12
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom kupnje prve nekretnine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na promet nekretnina

Datum dokumenta: 13.11.2020.

13
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom kupnje prve nekretnine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na promet nekretnina

Datum dokumenta: 13.11.2020.

14
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 12.11.2020.

15
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 12.11.2020.

16
Pogrešno iskazana osnovica za obračun poreza · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Posebni porezi i trošarine

Datum dokumenta: 10.11.2020.

17
Pogrešno postavljena osnovica za obračun poreza na potrošnju · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Županijski porezi

Datum dokumenta: 10.11.2020.

18
Obračun poreza na potrošnju · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Lokalni porezi

Datum dokumenta: 10.11.2020.

19
Plaćanje PDV - a na COVID - 19 testiranje · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 12.10.2020.

20
Porezni tretman testiranja na COVID-19 · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 12.10.2020.

21
Tretman potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kod izračuna podjele pretporeza · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 24.7.2020.

22
Primjena stope PDV-a · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 13.7.2020.

23
Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV) · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.7.2020.

24
Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a za vrijeme posebnih okolnosti · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 16.4.2020.

25
Oporezivanja nabavke zaštitne opreme u svrhu donacije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 15.4.2020.

26
Porezna oslobođenja za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 15.4.2020.

27
Porez na dodanu vrijednost na donaciju dezinficijensa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 14.4.2020.

28
Plaćanje PDV-a na donacije za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 14.4.2020.

29
Porez na dodanu vrijednost pri uvozu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.4.2020.

30
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri nabavi medicinskih uređaja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.4.2020.

31
Plaćanje PDV-a pri uvozu za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.4.2020.

32
Plaćanje PDV-a na doniranu medicinske uređaje · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.4.2020.

33
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 24.2.2020.

34
Porezni tretman djelatnosti stečajnih upravitelja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 17.2.2020.

35
Snižena stopa PDV-a od 13% · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 5.2.2020.

36
Primjena PDV-a na isporuke pripremljenih jela izvan ugostiteljskog objekta · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 5.2.2020.

37
Porezni tretmanu usluga dentalnog turizma · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 4.2.2020.

38
Porezni tretman usluga dentalnog turizma · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 4.2.2020.

39
Oslobođenje od plaćanja PDV-a na usluge koje se smatraju estetskim · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 3.2.2020.

40
Snižena stopa PDV-a od 13% · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 3.2.2020.

41
Primjena Snižene stope PDV-a na posluživanje slastice izvan ugostiteljskog objekta · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 3.2.2020.

42
Oslobođenje od plaćanja PDV-a na djelatnost dadilja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 22.1.2020.

43
44
Snižena stopa PDV-a od 13% na dostavu hrane · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 17.1.2020.

45
Primjena snižene stope PDV-a od 13% · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 17.1.2020.

46
Porezna obveza prijevoznika · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 17.1.2020.

47
Plaćanje PDV-a na pripremu i usluživanje slastica · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 17.1.2020.

48
Primjena snižene stope PDV-a na slastice · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 17.1.2020.

49
Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.1.2020.

50
Snižena stopa PDV-a od 13% na pripremanje i usluživanje shakeova · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.1.2020.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec