Poredano po:

Broj dokumenata: 524

1
Oporezivanje internetske prodaje PDV-om · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 1.2.2021.

2
Porezni tretman usluga koje se mogu pružati u okviru medicine rada i sporta · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 26.1.2021.

3
Smatraju li se online konferencije, seminari i razne radionice učenjem na daljinu? · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 22.12.2020.

4
Organizacija virtualne/online konferencije, seminare i razne radionice · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 22.12.2020.

5
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom kupnje prve nekretnine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na promet nekretnina

Datum dokumenta: 13.11.2020.

6
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom kupnje prve nekretnine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na promet nekretnina

Datum dokumenta: 13.11.2020.

7
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 12.11.2020.

8
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 12.11.2020.

9
Pogrešno iskazana osnovica za obračun poreza · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Posebni porezi i trošarine

Datum dokumenta: 10.11.2020.

10
Pogrešno postavljena osnovica za obračun poreza na potrošnju · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Županijski porezi

Datum dokumenta: 10.11.2020.

11
Obračun poreza na potrošnju · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Lokalni porezi

Datum dokumenta: 10.11.2020.

12
Plaćanje PDV - a na COVID - 19 testiranje · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 12.10.2020.

13
Porezni tretman testiranja na COVID-19 · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 12.10.2020.

14
Tretman potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kod izračuna podjele pretporeza · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 24.7.2020.

15
Primjena stope PDV-a · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 13.7.2020.

16
Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV) · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.7.2020.

17
Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a za vrijeme posebnih okolnosti · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 16.4.2020.

18
Oporezivanja nabavke zaštitne opreme u svrhu donacije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 15.4.2020.

19
Porezna oslobođenja za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 15.4.2020.

20
Porez na dodanu vrijednost na donaciju dezinficijensa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 14.4.2020.

21
Plaćanje PDV-a na donacije za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 14.4.2020.

22
Porez na dodanu vrijednost pri uvozu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.4.2020.

23
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri nabavi medicinskih uređaja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.4.2020.

24
Plaćanje PDV-a pri uvozu za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.4.2020.

25
Plaćanje PDV-a na doniranu medicinske uređaje · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.4.2020.

26
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 24.2.2020.

27
Porezni tretman djelatnosti stečajnih upravitelja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 17.2.2020.

28
Snižena stopa PDV-a od 13% · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 5.2.2020.

29
Primjena PDV-a na isporuke pripremljenih jela izvan ugostiteljskog objekta · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 5.2.2020.

30
Porezni tretmanu usluga dentalnog turizma · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 4.2.2020.

31
Porezni tretman usluga dentalnog turizma · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 4.2.2020.

32
Oslobođenje od plaćanja PDV-a na usluge koje se smatraju estetskim · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 3.2.2020.

33
Snižena stopa PDV-a od 13% · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 3.2.2020.

34
Primjena Snižene stope PDV-a na posluživanje slastice izvan ugostiteljskog objekta · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 3.2.2020.

35
Oslobođenje od plaćanja PDV-a na djelatnost dadilja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 22.1.2020.

36
37
Snižena stopa PDV-a od 13% na dostavu hrane · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 17.1.2020.

38
Primjena snižene stope PDV-a od 13% · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 17.1.2020.

39
Porezna obveza prijevoznika · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 17.1.2020.

40
Plaćanje PDV-a na pripremu i usluživanje slastica · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 17.1.2020.

41
Primjena snižene stope PDV-a na slastice · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 17.1.2020.

42
Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.1.2020.

43
Snižena stopa PDV-a od 13% na pripremanje i usluživanje shakeova · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.1.2020.

44
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za obrazovanje · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.1.2020.

45
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za pripremu napitaka · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.1.2020.

46
Uputa za popunjavanje Zbirne prijave za isporuku dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP) · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 3.1.2020.

47
Snižena stopa PDV-a od 13% na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 20.12.2019.

48
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 13.12.2019.

49
Jedinice lokalne samouprave kao obveznici pdva · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 29.8.2019.

50
Prijenos imovine iz obrta u trgovačko društvo · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 28.8.2019.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec